KulturaVijesti iz BiH

Promovisan Zbornik radova- Kulturno naslijeđe Olova i olovskog kraja

Zbornik radova autora koji su pisali o kulturi Olova i olovskog kraja u okviru kulturne manifestacije “Dani evropskog naslijeđa 2017″ predstavljen je u Federalnom ministarstvu kulture i sporta te je ujedno najavljena tema ovogodišnjih Dana koji će biti posvećeni kulturnom bogatstvu Posavine.
Zbornik sadrži radove devet istaknutih bh. autora Dževada Karahasana, Esada Kurtovića, Zijada Halilovića, Edina Bujaka, Mirnesa Hasanspahića, Zvonke Martića, Mirzaha Foče, Boška Andrića i Emira Softića, koji su na ovaj način ukazali na značaj očuvanja bogatog kulturno-historijskog naslijeđa Olova”, izjavila je federalna ministrica kulture i sporta Zora Dujmović.

Nada se da će se kroz čitanje Zbornika povećati interes za nova istraživanja i aktivizam onih kojih se bave očuvanjem materijalne i nematerijalne baštine.

Azra Lojo Hajro, načelnica Odjela za naučno – istraživački rad i koordinatorica manifestacije „Dani europskog naslijeđa 2016.“, skrenula je pažnju i na program Mladi i naslijeđe koji nam za budućnost stvara saradnike koji će brinuti o kulturno – historijskoj baštini.

Profesor Esad Kurtović naglasio je da je Zbornik treća naučna knjiga koja predstavlja vrijednosti olovskog kraja na novi raznovrsniji način. Arhivska građa koju je koristio u svom radu donosi pretpostavke za različita tumačenja i nove diskurse prošlosti Olova. Poseban osvrt dao je na postanak naselja, eksploataciju ruda, trgovine i carinu, te djelovanje franjevaca.

Dževad Karahasan fokus je stavio na jezičko i književno naslijeđe fra Matije Divkovića. Zijad Halilović iznio je iskustva i aktivnosti u nominaciji i uvrštavanju stećaka na Listu svjetske kulturne baštine UNESCO-a. O stanju i perspektivama stećaka u Zborniku su napisali rad Edin Bujak i Mirnes Hasanspahić.

Zvonko Martić bavio se predajama o kultnim olovskim mjestima, koje se promatraju i u smislu hodočasničke prakse, jer je Olovo jedno od najstarijih takvih odredišta u BiH.

Na osnovu velikog broja prikupljenih podataka Boško Andrić predstavio je selo Oćevija, smješteno između Olova i Vareša, čuveno po kovačnicama u kojima je do danas sačuvan predindustrijski način topljenja sirovog željeza i njegove prerade do gotovih proizvoda.

Specifičnostima gradnje drvetom bavio se Mirzah Fočo prezentirajući tradicionalne sakralne objekte od drveta. Jedan od njih je drvena džamija u Solunu pored Olova na koju je u svom radu skrenuo pažnju Emir Softić.

Nakon predstavljanja Zbornika ministrica Dujmović najavila je da je “Kulturno i prirodno bogatstvo Posavine” tema ovogodišnje manifestacije “Dani evropskog naslijeđa 2017”, koja će biti održana od 25. do 27. oktobra u Orašju.

Prikaži više

Povezani članci

Back to top button