Općenito

Obavještenje za vlasnike privatnih šuma s ciljem podrške proljetnom pošumljavanju u 2018. godini

Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu – Kantonalna uprava za šumarstvo obavještava vlasnike privatnih šuma da će s ciljem podrške proljetnom pošumljavanju u 2018. godini za sve zainteresirane biti obezbijeđen besplatan sadni materijal, odgovarajuća projektna dokumentacija, kao i stručna pomoć pri izvođenju radova pošumljavanja.
Zainteresirani vlasnici privatnih šuma za detaljnije informacije mogu se obratiti na adresu Kantonalne uprave za šumarstvo Zeničko-dobojskog kantona (032/460-692 ) ili direktno kontaktirati neko od područnih odjeljenja, ovisno od lokacije gdje se privatna šuma ili šumsko zemljište nalazi:

Tešanj 032/656-590
Maglaj 032/603-910
Zavidovići 032/868-410
Žepče 032/880-759
Zenica 032/441-920
Kakanj 032/557-350
Visoko 032/734-893
Olovo 032/825-475
Vareš 032/843-800

Vlasnici privatnih šuma su dužni da uz zahtjev za pošumljavanje svoje parcele dostave i odgovarajuću dokumentaciju kojom dokazuju vlasništvo nad predmetnom parcelom.
Pošumljavanje privatnih šuma ima veliki značaj ne samo za vlasnike privatnih parcela nego i za cijelo društvo s obzirom na široku lepezu općekorisnih funkcija koje šume obavljaju.

Prikaži više

Povezani članci

Back to top button