OlovoPrivredaTurizam

Održana Javnu rasprava o statusu turističkih naselja na području općine Olovo

Provodeći Zaključak OV Olovo Služba za ekonomske poslove, koja je nosilac aktivnosti na pripremi Prostornog plana Općine Olovo za period 2017-2037, danas organizirala Javnu raspravu čiji je zadatak bio da utvrdi i artikuliše stavove o statusu turističkih naselja na području općine Olovo. Uz predstavnike nadležnih općinskih Službi i referata Javnoj raspravi, uz ostale, prisustvovali su i predstavnici jednog broja aktuelnih i budućih zainteresovanih investitora, odnosno njihovi projektni i drugi menadžeri. Ono što se kroz cijelu raspravu provlačilo kao dugogodišnji problem i evidentno otežavajući faktor za investitore u pribavljanju prostorno planske dokumentacije je neusvajanje novog Prostornog plana Federacije, odnosno još uvijek aktuelni prijeratni prostorni plan SR BiH koji planovima o akumulaciji i snadbjevanju vodom Tuzlanske regije, spriječava bilo kakvu gradnju u slivu Krivaje i Bioštice. Prisutnima su prezentirane aktivnosti koje na tom planu poduzima općina Olovo poput sporazuma između ZD i TZ Kantona, saradnje sa Kantonalnim zavodom i drugih načina u cilju da se olakšaju aktivnosti i otklone kočnice u ovoj oblasti. Svi prisutni, kao i ostali zainteresovani i dalje mogu svoje primjedbe, prijedloge i sugestije dostaviti Službi za ekonomske poslove Općine Olovo.

Prikaži više

Povezani članci

Back to top button