Olovo

Konkurs za likovne i literarne radove „ I ja volim Armiju RBiH“

U povodu Dana Armije R BiH temeljne boračke organizacije pod pokroviteljstvom Ministrastva za boračka pitanja Vlade ZDK kao i svake godine do sada objavljuju Konkurs za likovne i literarne radove „ I ja volim Armiju RBiH“.
.
I ove godine imamo proslavu rođendana jedine nam Armije RBiH.
Centralna manifestacija obilježavanja 26 rođendana Armije RBiH na području našeg Kantona je u Olovu 16.04.2018godine.
Osnovni cilj konkursa je promocija značaja Armije RBiH u historiji Bosne i Hercegovine, kao i edukacija omladine o značaju borbe za slobodu , kao i promocija tekovina antifašizma.
Pozivamo osnovne i srednje škole da do 10.04.2018 godine dostave radove djece/učenika.

Propozicije konkursa su sljedeće:
1. Konkursom rukovod i Organizacioni odbor za obilježavanje Dana ArmijeRBiH u ZDK
2. Pravo učešća na likovnom i literarnom konkursu imaju svi učenici/učenice osnovnih i srednjih škola općine Olovo.
3. Svaki rad treba sadržavati podatke o imenu i prezimenu djeteta/učenika i njegovog odgajatelja/razrednika, naziv škole, razred/godina života i kontakt telefon.
5. Takmičari će biti podijeljeni u trikategorije: učenici od I do IV razreda, učenici od V do IX razreda i učenici srednjih škola.
6. Likovni radovi podrazumijevaju sve likovne tehnike.
7. Literarni radovi se pišu na službenim jezicima naroda u BiH na oba pisma, dužine do dvije stranice kucanog teksta, pisanog u Times New Roman, font 12.
8. Aplikanti imaju obavezu da najkasnije do 10.04.2018 godine, na adresu organizatora dostave radove djece/učenika, u protivnom neće ući u proces odabira i ocjene radova.
9. Organizator zadržava pravo na javno objavljivanje i publikovanje svih radova.
10.Organizator će imenovati ad hoc Komisiju za pregled i ocjenu radova koja će Komisiji predložiti najbolje radove.
11.Organizator će na završnoj manifestaciji 16.04.2018 godine u Olovu pročitati nagrađene literarne radove, nagrađeni likovni radovi bit će izloženi u Sportskom centru Olovo,te u skladu sa raspoloživim novčanim sredstvima (nagradnim fondom), za najbolje radove dodijeliti novčane nagrade.

Adresa za dostavu radova:
Općina Olovo
Služba za boračko invalidsku zaštitu

Prikaži više

Povezani članci

Back to top button