Općenito

JAVNI POZIV ZA ISKAZIVANJE INTERESA ZA ULAGANJE U POSLOVNU ZONU DANAC

Općina Olovo, u cilju istraživanja interesa privrednika,upućuje Javni poziv za iskazivanje interesa za ulaganje u Poslovnu zonu DANAC, općina Olovo. Odlukom o usvajanju i izmjenama i dopunama Regulacinog plana Olovo (broj: 01/2-07-110/89 od 25.09.1989. godine, „Međuopštinski službeni glasnik“, broj: 14/89) Poslovna zona DANACdefinisana je kao poslovna i prostor namijenjen za auto-bazu.
Poslovna zona DANAC – Green field (zelena površina) je zona koja se kreira na potpuno novoj lokaciji. Poslovna zona Danac ima površinu od 45.948 m2. Unutar zone postoji mogućnost priključka na infrastrukturu (električna energija, voda, odvodnja otpadnih voda, mogućnost odlaganja otpada, telekomunikacijsku i transportnu infrastrukturu).Smještena je uz magistralni put M-18 Sarajevo – Tuzla. Od centra općine, grada Olovo, udaljena je 1,5 km. Zona nije izgrađena, topografija terena – ravan, karakteristike tla – stabilno.

Poslovna zona „DANAC“ nalazi se u II poslovnoj zoni.Zona je predviđena prostorno-planskim dokumentima, bez precizno utvrđene namjene površina i uslova gradnje objekata u poslovne namjene.

Općinsko vijeće Općine Olovo, na sjednici koja je održana 28.12.2016. godine, donijelo novu Odluku o pristupanju izrade Prostornog plana općine Olovo za period od 2017. do 2037. godine (broj: 01-01-3-33/17). U cilju definisanja namjene površina i uslova gradnje poslovnih objekata bazirane na realinim potrebama i zahtjevima privrednika za Poslovnu zonu „DANAC“, Općina Olovo se odlučila na upućivanje javnog poziva.

Na Javni poziv mogu se prijaviti sva pravna lica i fizička lica koja imaju registrovanu djelatnost (u daljem tekstu: Podnositelj).

Podnositelj pisma namjere dužan je dostaviti:

 Podatke o Podnositelju (ime, prezime i adresa, odnosno naziv i sjedište preduzeća)
 Opis dosadašnjeg poslovanja preduzeća/obrta sa odgovarajućim referensama

Pismo namjere sadrži:

 Veličinu građevinske parcele za koju Podnositelj iskazuje interes, sa prijedogom načina korištenja,
 Namjenu, odnosno djelatnost koja se planira obavljati u okviru Zone,
 Kratak opis finansijskog plana ulaganja u Poslovnu zonu,
 Kratak opis tehničkog plana sa rokovima realizacije projekta,
 Planirani broj zaposlenih lica,
 Potreba za infrastrukturom (na pr. za elektrinom energijom – kw, za vodom – m3/h, putna infrastruktura i sl. ),
 Očekivanja od Općine Olovo(subvencije, podsticaji i sl.)

Pisma namjere dostaviti na adresu

OPĆINA OLOVO
Branilaca Olova bb
71340 Olovo
Sa naznakom
„Iskazivanje interesa za ulaganje u poslovnu zonu Danac“

Rok za dostavljanje pisama namjere ja 30 dana od dana objave!

Napomena: Općina Olovo raspolaže imovinom u skladu sa Zakonom o načelima lokalne samouprave u Federaciji BiH („Službene novine F BiH“, broj 49/06),Zakonom o stavarnim pravima („Službene novine Federacije BiH“, broj 66/13 i 100/13) i Pravilnikom o postupku javnog konkursa za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Federacije BiH, kantona, općina i gradova („Službene novine Federacije BiH“, broj 17/14).

Javni poziv služi prvenstveno za iskazivanje interesa za ulaganje u poslovnu zonu Danac, te ne obavezuje Općinu Olovo na sklapanje bilo kakvih ugovora o poslovnoj saradnji.

Prikaži više

Povezani članci

Back to top button