AktuelnoEkologijaOlovoPrivreda

Održana Javna rasprava “Sanacija postojeće deponije “Gradina”

Federalno ministarstvo okoliša i turizma Sarajevo, danas je u prostorijama Općine olovo održalo javnu raspravu ocjene Studija na utjecaj na okoliš, u postupku izdavanja okolinske dozvole za projekat – Sanacija postojeće deponije komunalnog otpada općine Olovo – dodavanje nove parcele za odlaganje na postojećoj deponiji na lokaciji „Gradina“ općina Olovo.

Ovo je bila prilika za sve prisutne predstavnike JKP “Bioštica”,kao i predstavnike javnih i privatnih preduzeća ,nevladinih organizacija i građane  da uzmu aktivno učešće u javnoj raspravi.

Nakon prezentacije zakonskog osnova u postupku izdavanja okolinske dozvole koju je predstavio Fetah Muhić predstavnik Federalnog ministarstava okoliša i turizma,prisutni su imali priliku čuti i vidjeti više iz prezenatcije  projekta i studije o procjeni utjecaja na okoliš koju su predstavili  Admir Mešanović i Mahir Hadžiabdić predstavnici konsultantske kuće Enova iz Sarajeva.Javnoj raspravi su prisustvovali i predstavnici Agencije za vodno područje rijeke Save Nusmir Pašić i Amila Ibrulj.

Sugestije i primjedbe na studiju nakon današnje rasprave moguće je dostaviti u pisanoj formi Federalnom ministarstvu okoliša i turizma ,  najdalje za 30 dana od dana javnog objavljivanja.

Dokumentacija za izdavanje okolinske dozvole, dostupna je na uvid u prostorijama Federalnog ministarstva okoliša i turizma – Sektor za okolinske dozvole, ul. M. Marulića br 2. Sarajevo, kao i na web stranici ministarstva www.fmoit.gov.ba, link okolišne dozvole/javne rasprave.

Prikaži više

Povezani članci

Back to top button