AktuelnoOlovo

Centralna javna rasprava o Nacrtu „Strategije razvoja općine Olovo za period 2019.–2024. godina“ 20.06.2019. godine

Općinsko vijeće Općine Olovo na sjednici održanoj 07.06.2019. godine,  usvojilo je

Z A K LJ U Č A K

  1. USVAJA SE Nacrt „Strategije razvoja općine Olovo za period                       2019.–2024. godina“ i upućuje se na javnu raspravu u trajanju od 30 dana.
  • Javna rasprava biti će organizovana u mjesnim zajednicama, klubovima vijećnika, političkim strankama koje participiraju u radu Općinskog vijeća, nadležnim radnim tijelima Općinskog vijeća, nevladinim i neprofitnim organizacijama.
  • Nacrt „Strategije razvoja općine Olovo za period 2019.–2024. godina“ objaviti na oglasnoj ploči Općine Olovo, web stanici Općine Olovo i dostaviti svim MZ Općine Olovo.
  • Centralna javna rasprava o Nacrtu „Strategije razvoja općine Olovo za period 2019.–2024. godina“ održati će se dana 20.06.2019. godine, sa početkom u 10:00 sati,  u sali Općinskog vijeća Općine Olovo.
  • Organ za provođenje javne rasprave je Općinski načelnik.
  • Općinski načelnik je dužan o rezultatima javne rasprave (prikupljene primjedbe, prijedlozi, mišljenja i sugestije) sačiniti informaciju i dostaviti  Općinskom vijeću Olovo.
  • Više informacija na
    http://olovo.gov.ba/
Prikaži više

Povezani članci

Back to top button