OpćenitoVijesti iz ZDK

U P O Z O R E NJE ŠPD-a ZDK NA OPASNOSTI OD POŽARA

Kako dnevne temperature rastu, raste i opasnost od izbijanja požara u šumi i na šumskom zemljištu. S obzirom da je u narednom peridu najavljeno povećanje temperatura i dolazak toplotnog vala, ovo će, svakako, biti kritični period za izbijanje požara, jer u ovakavim uslovima, isti lako nastaju, brzo se šire i izazivaju velike materijalne štete.

Kako bi preventivno djelovalo na svijest građana o ulasku u kritični period nastanka šumskih požara, JP“ŠPD ZDK“d.o.o. Zavidovići, obraća se građanima sa molbom – upozorenjem.

Pozivamo sve građane koji se nalaze u šumama i na šumskom zemljištu da izbjegavaju paljenje vatre u narednim danima kako bi se izbjegle nepopravljive štete izazvane požarima,  koje ostave nesagledive posljedice po šumski fond ali i ekosisteme u cjelini. Ukoliko, okolnosti u kojima se nalazite, nalažu paljenje vatre, vodite računa da udaljenost od šume bude veća od od 150 m od šume, gdje prijeti najveća opasnost od nastanka požara.  

Ova molba – upozorenje, posebno se odnosi na poljoprivrednike koji pale otpad na svojim posjedima, kao i na izletnike koji borave u prirodi  te pale i ostave vatru bez kontrole, pa tako najčešće izazovu požar u šumi.

Takođe, napominejmo da su uposlenici nadležnih institucija u obavezi da podnesu prijavu protiv svih lica za koje se utvdi da su odgovorni za izazivanje i nastanak šumskih požara.

Molimo predstavnike medija da ovu molbu – upozorenje, objave putem svojih kanala informisanja, kako bi ista došla do što većeg broja građana, i daju svoj doprinos u promjeni  svijesti građana o posljedicama koje može izazvati paljene vatre u blizini šume.

Za više informacija, možete nas kontaktirati na press@spdzdk.ba, ili na telefon 032/877-834.

Prikaži više

Povezani članci

Back to top button