AktuelnoOlovo

ZAPOČELI RADOVI NA REKONSTRUKCIJI RASKRSNICE „OLOVO-NULA“

U okviru Projekta modernizacije cestovnog sektora u Federaciji BiH, koga, sredstvima Svjetske banke i EIB-a, finansira JP Ceste Federacije, započela je rekonstrukcija raskrsnice „Nula“ koja je ovim projektom označena „crnom tačkom“ na putu Vitalj-Olovo (M-18). Na ovoj putnoj dionici, naime dogodilo se 38 saobraćajnih nesreća i to 18 sa ozbiljnim i lakšim povredama i 20 sa materijalnom štetom. U tom kontekstu postojeća raskrsnica ne zadovoljava tehničke uslove spoja regionalne ceste R468 (Olovo-Sokolac) sa magistralnom cestom  (M-18) Osim toga, na suprotnoj strani od priključka regionalne ceste, je i priključak za firmu „Alma Ras“ što dodatno usložnjava ovu raskrsnicu. Projektno rješenje predviđa  četvorokraku raskrsnica sa trakama za lijevo skretanje.

Lot 2:Projekta u okviru koga se provodi rekonstrukcija raskrsnice „Nula“ obuhvata i asfaltiranje ceste Vitalj – Vlasenica (granica entiteta). Izvođač radova je JV JATA GROUP d.o.o. Srebrenik i ROADING d.o.o. Gračanica. Vrijednost radova za ovaj Lot je 2.472.337,57 KM.

Prikaži više

Povezani članci

Back to top button