Mjesne zajedniceOlovoOpćenito

Održana radionica za predstavnike mjesnih zajednica sa područja općine Olovo

U Olovu je danas održana radionica na temu “Obuka facilitatora iz mjesnih zajednica sa područja općine Olovo tačnije -Organizacija,vođenje i izvještavanje sa foruma građana“.Organizator  radionice ,na kojoj su bili prisutni predstavnici svih 15 mjesnih zajednica, je Općina Olovo i UNDP. Općina Olovo je podsjećamo  drugu godinu zaredom ,dio  UNDP-ovog  projekta“ Jačanje uloge MZ u BiH“koji se finansira iz sredstava Vlade Švicarske i Švedske.

Šest mjesnih zajednica sa područja općine Olovo je tokom proteklih dvije godine bilo dio projekta tačnije prve faze koja je podrazumijeva obuku,edukaciju i realizaciju projekata koji su za cilj imali unapređenje  uslova života u tim mjesnim zajednicama.

Kako nam je kazao Adnana Klempić koordinator Općine Olovo za rad sa MZ ovaj dio projekta ima za cilj da obuči i ostale predstavnike mjesnih zajednica sa područja općine Olovo koje nisu bile obuhvaćene UNDP –ovim projektima za rad i organizaciju foruma građana. Cilj obuke facilitatora na današnjoj radionici je da prijedloge  koje budu imali građani za rješavanje određenih problema u njihom mjestima stanovanja pretoči u konkretan projekat koji će uputiti prema nadležnim Općinskim službama koje će tražiti način za rješavanje istog.

Ulogu člana tima za obuku na današnjoj radionici je imao Dženan Smajić predsjednik MZ Olovo koji je na primjeru simualcije foruma građana prisutnima predstavio način rada sa građanima koji su se odzavali forumu i koji imaju svoje ideje i prijedloge za rješavanje određenog problema u njihovoj mjesnoj zajednici.

-Svaka ideja za rješavanje određenih problema u mjesnim zajednicama koja bude iznesena na forumu građana bit će ocijenjena i bodovana od strane prisutnih i na kraju kandidovana i pretočena u projekat.Naravno preduslov za riješavanje problema u mjesnoj zajednici je da se građani odazovu forumima koji budu organizovani od strane njihovih predsjenika MZ.Dakle potrebno se uključiti u rad i predlagati konkretan rješenja,ističe Smajić.

Mjesna zajednica Olovske Luke je jedna od šest mjesnih zajednica sa područja općine Olovo koje su tokom protekle dvije godine bile uključene u projekat“Jačanje uloge MZ u BiH“ a konkretan primjer uspješnog rješavanja problema je vodosnadbijevanje ističe predsjenik ove MZ Zijad Busnov.

-Nakon izgradnje vodovodne mreže i stavljanja pod kontrolu svih vodozahvatnih objekata Olovske Luke konačno imaju riješen problem sa vodom .Svi građani ove mjesne zajednice pogotovo oni u padinskim dijelovima koji nisu imali vodu sada su zadovoljni.Za to možemo zahvaliti dobru saradnju sa Općinom Olovo ,predstavnicima UNDP-a i građanima Olovskih Luku ,kaže Zijad Busnov predsjednik  MZ Olovske Luke.

Kako se moglo čuti na ovoj radionici koja je završni dio prve faze na proljeće 2020.godine bi trebala započeti druga faza koja bi trebala obuhvatiti i mjesne zajednice koje do sada nisu bile uključene.

Jačanje uloge mjesnih zajednica u BiH“ predstavlja zajednički projekat Vlade Švicarske i Vlade Švedske. Ovaj 14,5 miliona KM vrijedan projekat sufinanciraju vlade obje zemlje, a sprovodi Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP).

Radio Olovo/A.M

Prikaži više

Povezani članci

Back to top button