AktuelnoVijesti iz BiH

Rok za predaju poreznih prijava produžen do 15.04.2020. godine

Porezna uprava Federacije BiH ponovo poziva porezne obveznike da poštuju preporuke Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva, te da u cilju provođenja mjera zaštite na radu i suzbijanja širenja koronavirusa (COVID-19), ne dolaze u prostorije Porezne uprave Federacije BiH, te da izbjegavaju čekanje u redovima.

Shodno preporukama Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva, Porezna uprava Federacije BiH je smanjila broj lica koja istovremeno mogu boraviti u zatvorenom prostoru kako bi se obezbijedila međusobna udaljenost lica od najmanje 1 metar. Molimo porezne obveznike da poštuju ovu preporuku, te da u prostorijama organizacionih jedinica Porezne uprave Federacije BiH istovremeno ne bude više od tri porezna obveznika.

Podsjećamo da je rok za predaju poreznih prijava produžen do 15.04.2020. godine. Pozivaju se porezni obveznici da porezne prijave dostavljaju elektronski, faksom ili putem pošte na adrese nadležnih organizacionih jedinica Porezne uprave Federacije BiH, a da originalne porezne prijave dostave naknadno nakon prestanka proglašenog stanja nesreće u Federaciji BiH. Apelujemo da se porezni obveznici pridržavaju radnog vremena sa strankama koje je u ovim uslovima određeno od 8,00-12,00. Porezna uprava neće vršiti prijem stranaka u vremenu izvan navedenog.

Ove mjere primjenjivat će se dok traje opasnost od širenja koronavirusa.

Apelujemo na sve porezne obveznike koji dođu u prostorije organizacionih jedinica Porezne uprave Federacije BiH, da se pridržavaju svih preporuka Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva, odnosno kriznih štabova kantonalnih ministarstava zdravstva, kao i zavoda za javno zdravstvo u Federaciji BiH koje su postavljene u svim organizacionim jedinicama Porezne uprave Federacije BiH.

Porezna uprava Federacije BiH je poduzela preventivne higijenske mjere kako bi se eventualno širenje virusa svelo na minimum. Kontinurano se prati epidemiološka situacija u BiH i u skladu sa tim razmatraju se moguće dodatne mjere, s ciljem zaštite zaposlenika i poreznih obveznika.

Prikaži više

Povezani članci

Back to top button