AktuelnoOpćenitoVijesti iz BiHZdravlje

Tabela sa podacima policijskih agencija o broju kontrolisanih osoba kojima je određena izolacija

Koordinaciono tijelo BiH za zaštitu i spašavanje svakodnevno dostavlja dnevni izvještaj policijskih agencija o aktivnostima poduzetim u cilju spriječavanja koronavirusa. 
U prilogu je tabela sa podacima policijskih agencija o broju kontrolisanih osoba kojima je određena izolacija i broju izdatih prekršajnih naloga zbog nepoštivanja odluka nadležnih inspekcija. 

REGIJA RJEŠENJA O IZOLACIJI BROJ KONTROLA POŠTUJU MJERU NE POŠTUJE SE/NIJE NAĐEN NA ADRESI IZREČENE SANKCIJE
MUP REPUBLIKE SRPSKE 6085 1010   75 18 lica izrečena prekršajna mjera
KANTON SARAJEVO 727 727   60  
UNSKO-SANSKI KANTON 1652 1057   27  
POSAVSKI KANTON 313 12   NEMA NEPOŠTIVANJA  
TUZLANSKI KANTON 4314 612 562 45 227
ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON 2145     NEMA NEPOŠITVANJA  
BOSANSKO-PODRINJSKI KANTON 107 l     NEMA NEPOŠTIVANJA  
SREDNJOBOSANSKI KANTON NEMA PODATAKA  
HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI KANTON 502 413   4 4
ZAPADNO-HERCEGOVAČKI 133     NEMA NEPOŠTIVANJA  
KANTON 10 152     NEMA NEPOŠTIVANJA  
POLICIJA BRČKO DISTRIKTA 51 34   1  

UKUPNO: 9037 UKUPNO: 3865
UKUPNO: 212 UKUPNO: 249 – 227 Upozorenja

Prikaži više

Povezani članci

Back to top button