AktuelnoOlovoZdravlje

Naredba Štaba CZ Olovo o zabrani okupljanja građana ispred trgovina, na sportskim poligonima, igralištima i izletištima

Nova Naredba je izdata u cilju zaštite zdravlja građana na teritoriji općine Olovo, na način da se spriječe okupljanja građana ispred trgovina, na sportskim poligonima i igralištima, kao i na izletištima, uz obale rijeka i drugim mjestima na otvorenom, a uzimajući u obzir ranije naredbe i preporuke FUCZ. Naredbom se ne zabranjuje kretanje osobama u životni dobi od 18 do 65 godina u vremenu od 5:00 sati ujutro do 20:00 sati navečer.

Općinski štab civilne zaštite Olovo, na telefonskoj sjednici, održanoj dana, 16.04.2020. godine, donio je :

N A R E D B U

1. Naređuje se vlasnicima trgovina osnovnih prehrambenih artikala-marketi, supermarketi, pekare, tržnice, apoteke, benziske pumpe na području općine Olovo da svoj rad organizuju uz osiguranje protoka kupaca i da ne dozvole okupljanje u krugu oko svojih objekata na razdaljini od 20 metara.

2. Naređuje se zabrana kretanja, okupljanja i zadržavnja, građana na otvorenom, izletištima: Zeleni Vir, Kamenica, Zidine, Buk, Bjeliš, kao i na ostalim mjestima uz rijeke predviđenim za izlete, na području općine Olovo,

3. Za sprovođenje ove naredbe zadužuje se Policijska stanica Olovo i Sanitarni inspektor Općine Olovo.

4. Za nepoštivanje ove naredbe izreći će se odgovarajuća kaznena mjera, propisana naredbama Federalnog i Kantonalnog štaba civilne zaštite, a koji se odnose na zabrane i ograničenja kretanja.

5. Zadužuju se nadležni organi iz tačke 3. ove naredbe da svako jutro do 08, 30 sati, izvjeste Općinski štab CZ Olovo o svim poduzetim mjerama na izvršavanju ove naredbe.

5. Ova naredba stupa na snagu danom donošenja.

Prikaži više

Povezani članci

Back to top button