AktuelnoNGO i udruženjaVijesti iz BiH

Deset godina od usvajanja Zakona o mladima FBiH

Analiza “Implementacija Zakona o mladima Federacije BiH” je nastala u periodu kada se suočavamo sa sve većim odlaskom mladih iz BiH, migracijama unutar države, u periodu kada se o mladima uglavnom piše u kontekstu negativnih trendova, a donosioci odluka ne slušaju glas mladih niti ih uključuju u procese odlučivanja.

Zakon o mladima FBiH je usvojen 2010. godine i on jeste važna osnova, ali ne i garant promjena života mladih na bolje, a što pokazuje položaj mladih u FBiH, deset godina nakon usvajanja Zakona. Uzrok za ovako stanje vidimo u implementaciji, tačnije kršenju zakonskih odredbi i to najviše u članu 14. koji predviđa minimum mjera na planu rada sa mladima na lokalnom i kantonalnom nivou, a za koji su predviđene i kaznene odredbe.

Nagomilani problemi i dugogodišnje zanemarivanje mladih od strane institucija vlasti su razlog zašto smo odlučili da provedemo ovu Analizu, a vjerujući da će ona poslužiti jedinicama lokalne samouprave da sagledaju koliko malo je učinjeno na implementaciji, te ponude odgovore koji će doprinijeti položaju mladih u konačnici. Odgovore na naš upitnik dostavile su 64 jedinice lokalne samouprave te sedam kantonalnih ministarstava nadležnih za pitanja mladih za period iz 2019. godine.

Koliko su zaista mladi od strateškog značaja u radu jedinica lokalne samouprave govori podatak da u samo 13 jedinica lokalne samouprave trenutno imamo aktivne strategije prema mladima koje bi trebale definirati kratkoročne i dugoročne programe za mlade. Na kantonalnom nivou govorimo o tek tri strategije prema mladima.

Ono što je pozitivno jeste da u čak 43 općine/grada imamo službenike za mlade koji zaista predstavljaju prvu adresu na koju se mladi mogu i trebaju obratiti, ali tek njih 16 je i stručno osposobljeno za rad sa mladima te posjeduje certifikat priznat od nadležnog ministastva.

Veoma važna karika u životu mladih je i da učestvuju u procesima odlučivanja neovisno da li su dio političke stranke, a naročito po pitanjima koja se tiču direktno ove populacije. Nažalost, samo devet općina/gradova je dalo mogućnost predstavnicima lokalnih vijeća ili omladinskih udruženja da učestvuju u radu Komisije za mlade. U samo jednom kantonu predstavnici vijeća mladih imaju svoje predstavnike u Komisiji za mlade.

Podrška projektima mladih, a kroz koje oni rade i doprinose razvoju svojih vršnjaka, ali i razvoju zajednica iz kojih dolaze je uspostavljena u 26 općina/gradova u FBiH. Na kantonalnom nivou  govorimo o četiri kantona koji imaju uspostavljen sistem dodjele sredstava omladinskim udruženjima, a koji se odvija putem javnih poziva.

Analizom je obuhvaćen lokalni i kantonalni nivo vlasti. Istovremeno, na nivou FBiH i dalje nemamo Strategiju prema mladima niti uspostavljen Savjet za mlade.  U cilju poboljšanja položaja mladih, Vijeće mladih FBIH je započelo provođenje zagovaračke inicijative sa ciljem formiranja Savjeta za mlade koji ni nakon deset godina od usvajanja Zakona nije formiran, iako predstavlja važan mehanizam učešća mladih u odlučivanju.

U prilogu se nalazi i kompletan dokument Analize. Isti možete pronaći i na ovom linku: 
https://www.vijecemladih.ba/Analiza-ZOM

https://www.vijecemladih.ba/Analiza-ZOM
Prikaži više

Povezani članci

Back to top button