AktuelnoOlovoOpćenitoPrirodne nepogode

Vodostaj rijeka na području Olova se smanjuje kao i opasnost od poplava

U poslijepodnevnim satima kiša je prestala padati , nivo rijeka na području općine Olovo je u opadanju.Ova promjena vremena na bolje došla je kao olakšanje brojnim stanovnicima poplavljenih područja čiji su domovi ,imanja i poslovni objekti bili ugroženi.

Područje općine Olovo ,Olovske Luke koje su bile među najugroženijim ,kao i naselja nizvodno niz rijeku Krivaju , voda je poplavila i oštetitla puteve, imanja ,usjeve, stambene i pomoćne objekte a u opasnosti su bili i brojni dugi objekti uz rijeku Stupčanicu.Ipak,na poziv našeg sugrađanina rafteri DVD CZ Olovo jučer su imali jednu intervenciju.Vlasniku Hilmi Kladanjčiću voda je prijetila da se ulije u prvi sprat .Zahvaljujući pripadnicima DVD Olovo rafting sekcije koji su pomogli u evakuaciji materijalnih dobara i porodica je izmještena na sigurno.

Kako su meteorolozi najavili danas se vrijeme normalizuje i nadamo se da neće više biti potrebe za intervencijama,saopštili su iz DVD Olovo.

Nažalost voda je načinila velike štete na usjevima i na nekoliko stabmenih objekata ,putevima itd.Prema informacijama iz CZ Olovo poplavljeno je 5 stambenih objekata od toga je u 2 objekta voda zahvatila stambeni dio, 3 porodice 7 članova su preselile na više nivoe, većina putnih komunikacija je oštećena. Najviše su stradali makadamski putevi, oštećene su obaloutvrde na rijekama Stupčanici (Olovske Luke i Karagino Polje) i Krivaji (Solun), poplavljeno je 11 plastenika (0,11 ha) i velike površine poljoprivrednih kultura.

Štete koje su nanesene narednih zbrajat će se narednih.Ono što je najvažnije nije bilo ljudskih žrtava .

Prikaži više

Povezani članci

Back to top button