AktuelnoOlovoOpćenitoVijesti iz ZDK

U petak 26.juna od 15.00 sati podjela prvog dijela paketa pomoći za demobilisane borce općine Olovo

Savez demobilisanih boraca ZDK izvršit će u petak 26.juna 2020.godine podjelu paketa pomoći demobilisanim borcima prema spisku koji nam je dostavljen od nadležne općinske Službe i predstavnika Udruženja demobilisanih boraca općine Olovo.Podjela će se vršiti pomenutog dana od 15.00 sati na prostoru Gradske tržnice u Olovu.

Napomena;
Ovaj spisak nije konačan ,kazali su nam u nadležnoj općinskoj Službi ,o vremenu i mjestu preuzimanja paketa , ostali korisnici ovog programa će biti naknadno obaviješteni, nakon ažuriranja svih potrebnih dokumenata.

Korisnici egzistencijalne naknadeVrijeme u O.S.Period korištenja egzistencijane naknade
 Hodžić (Sulejmen)Mirsad45 mj.  od 01.05.2020.do 15.10.2021.
 Brčić(Bego)Šefkija45 mj. od 01.05.2020. do 01.09.2020.
Gondžić(Halil) Fehim  45 mj. 0d 01.05.2020.do 01.07.2023.
Kišić(Šaban)Ermin  45.mj. od 01.05.2020.do 01.07.2027.
Sokolar(Ibro)Atif   45.mj. 0d 01.05.2020.do 02.10.2029.
Đulović(Fehim)Kemal   45 mj. od 01.05.2020.do 15.05.2026.
Sokolar( Ćamil)Asim  45 mj.0d 01.05.2020.do 28.09.2025.
Višća(Safer)Hamid  45 mj.od 01.05.2020. do 01.04.2022.
Čolaković(Hrustem)Fahir  45mj.od 01.05.2020. do 26.06.2023.
Šehović(Halil)Šefik  45.mj.od 01.05.2020.do 20.05.2028.
Karaga(Meša)Edib  41 mj od 01.05.2020.do 19.05.2027.
Kopić(Salih)Sejdalija  45 mj. od 01.05.2020.do 29.01.2024.
Džakmić(Remzo)Fehim 45.mj.od 01.05.2020.do 29.01.2022.
Hota(Mujo)Jasmin 45.mj.od 01.05.2020.do 16.04.2024.
Sokolar(Ismet)Ahmet 45.mj.od 01.05.2020.do 01.01.2029.
Samardžić(Mehmed)Mirza  45.mj.od 01.05.2020.do 01.02.2021.
Kučanović(Ibro)Nijaz   45.mj.od 01.05.2020.do 01.10.2022.
Hadžiabdić(Šahbaz)Enes  45.mj.od 01.05.2020.do 09.01.2024.
Rapić(Ibrahim)Sabit 26.mj.od.01.05.2020. do 17.08.2023.
Hadžiabdić(Fadil)Adnan45.mj.od 01.05.2020.do 17.06.2023.
Musić(Suljo)Ramiz 40.mj.od 01.05.2020.do 04.01.2021.
Softić(Fehim)Amir 45.mj.od 01.05.2020.do 09 06.2021.
Džindo(Ramo)Enes 41.mj.od 01.05.2020. do 04.07.2020
Hodžić(Hasan)Mustafa 44 mj. od 01.05.2020.do 21.06.2022.
Bešlija(Atif)Mehmedalija 33. mj.od 01.05.2020. do 05.10.2021.
Bubić(Ahmo)Zuhdija 45.mj.od 01.05.2020.do 19.07.2026.
Mujezinović(Avdo)Edin 45.mj.od 01.05.2020. do 25.05.2026.
Hadžiabdić(Izet)Alem 45.mj.od 01.05.2020.do 28.04.2026.
Brkić(Mujo)Mufid 45.mj.od 01.05.2020. do 02.09.2029.
Sirćo(Zahid)Besim 44.mj.od 01.05.2020. do 27.09.2031.
Zukić(Mušan)Amir45.mj.od 01.05.2020. do 09.01.2021.
Ejubović(Osman)Nusret 45.mj.od 01.05.2020. do 05.10. 2021.
Dramalija(Đulaga)Hasan 45.mj.od 01.05.2020. do 15.06.2026.
Turbić(Bajro)Zlatan42.mj.od 01.05.2020.do 15.07.2023.
Hadrović(Mujo)Elvir45.mj.od 01.05.2020.do 26.04.2029.
Smajić(Sunija)Avdo45 mj.od 01.05.2020. do 05.08.2022.
Šarić(Ibrahim)Halil 45. mj.od 01.05.2020. do 15.10.2020.
Delimustafić(Memiš)Mehmed 45.mj.od 01.05.2020.do 21.06.2023.
Sarajlić(Kasim)Munir45.mj.od 01.05.2020. do 13.08.2022.
Lačić(Mustafa)Abid24.mj.od 01.05.2020. do 25.08.2025.
Šarić(Redžo)Izet45.mj.od 01.05.2020. do 25.01.2025.
Karamuratović(Mujo)Hasan44.mj.od 01.05.2020. do19.10.2024.
Munjić(Ahmet)Ćamil45.mj.od 01.05.2020. do 23.02.2026.
Duraković(Ejub)Fehim34.mj.od 01.05.2020. do 17.03.2021.
Selimović(Sulejmen)Halid45.mj.od 01.05.2020. do 17.08.2022.
Bjelić(Fehim)Ibro29.mj.od 01.05.2020.do 23.04.2032.
Mujezinović(Hrustem)Fahir20.mj.od 01.05.2020. do 20.01.2032.
Gondžić(Ibrahim) Munib45.mj.od 01.05.2020. do 23.03 2021.
Behlulović(Rifet)Ado 45.mj.od 01.05.2020. do 26.05.2030.
Kulo(Mujo)Zahir31.mj.0d 01.05.2020.do 10.06.2030.
Zukić(Zijad)Hajrudin39.mj.od 01.05.2020.do 03.09.2031.
Krekić(Hrustem)Zijad45.mj.od 01.05.2020. do 09.08.2020.
Krekić(Hrustem)Mirzet45.mj.0d 01.05.2020. do 09.08.2020.
Guzanović(Mehmed)Zuhdija45.mj.od 01.05.2020. do 24.08.2025.
Smajić(Osman)Miralem45.mj.od 01.05.2020. do 01.04.2023.
Kopić(Sulejmen)Abid45.mj.od 01.05.2020. do 27.10.2022.
Dedić(Mujo)Salem45,mj.od 01.05.2020.do 20.03.2023.
Gondžić(Halil)Mirsad40.mj.od 01.05.2020. do 26.11.2031.
Karičić(Zehrid)Amila36.mj.od 01.05.2020. do 04.03.2029.
Zukić(Asim)Enver45.mj.od 01.05.2020. do 28.06.2025.
Kovačević(Ahmet)Hasib45.mj.od 01.05.2020. do 20.10.2029.
Pašić(Meho)Asim45.mj.od 01.05.2020. do 26.09.2023.
Sirćo(Idriz)Alija45.mj.od 01.05.2020. do 02.04.2023.
Bešlija(Mustafa)Nusret45.mj.od 01.05.2020. do 29.01.2026.
Čučuković(Safet)Alija45.mj.od 01.05.2020.do 30.08.2024.
Džakmić(Salko)Nusret45.mj.od 01.05.2020. do 15.09.2022.
Demirović(Džemal)Admir41.mj.od 01.05.2020. do 16.05.2033.
Vranješ(Asim)Denis36.mj.od 01.05.2020.do 30.03.2030
Karavdić(Ramiz)Muradif43.mj.od 01.05.2020. do 05.07.2026.
Muminović(Ibrahim)Nijaz45.mj.od 01.05.2020. do 01.09.2028.
Lagumdžić(Čazim)Hazim24.mj.od01.05.2020.do 01.12.2032.
Grgić(Rudolf)Bruno45.mj.od 01.05. 2020. do 26.04.2021.
Žunić(Ramiz)Hanka29.mj.od 01.05.2020. do 12.10.2031.
Hadrović(Emin)Emir45.mj.od 01.05.2020. do 23.05.2029.
Kehić(Mustafa)Memnun45.mj.od 01.05.2020. do 01.01.2023.
Brkić(Mujo)Himzo45.mj.od 01.05.2020. do 01.01.2029.
Alispahić(Hazim)Zehrudin46.mj.od 01.05.2020.do 25.06.2033.
Muminović(Smail)Idriz45.mj.od 01.05.2020. do 30.07.2022.
Alispahić(Abdulah)Mirsada33.mj.od 01.05.2020. do 16.03.2026.
Žunić(Rušid)Samir 22.mj.od 01.05.2020. do 14.08.2032.
Alajmović(Ismet)Esed 41.mj.od 01.05.2020. do 30.05.2026.
Smajić(Hasib)Mihnet 20.mj.od 01.05.2020.do 15.07.2032.
Brkić(Mehmedalija)Ekrem 45.mj.od 01.05.2020. do 01.02.2021.
Mešić(Fehim)Mubera 40.mj. od 01.05.2020. do 17.09.2033.
Kerla(Asim)Pašaga 45.mj.od 01.05.2020. do 03.05.2024.
Džaferagić(Asif)Dženan45.mj.od 01.05.2020. do 26.05.2030.
Doljančić(Fehim)Samir31.mj.od 01.05.2020. do 01.01.2030.
Šarić(Šemso)Omer29.mj.od 01.05.2020. do 09.04.2031.
Hodžić(Dževad)Admir 36.mj.od 01.05.2020. do 30.06.2033.
Hodžić(Hasan)Ahmedin38.mj.od 01.06.2020. do 30.08.2030.
Kundak(Ibro)Said37.mj.od 01.06.2020. do 03.08.2023.
Lilić(Muradif)Osmo45.mj.od 01.05.2020.do 06.05.2026.
Bolić(Asim)Elvir33.mj.od 01.06.2020. do 30.10.2031.
Cerić(Čazim)Meho45.mj.od 01.06.2020. do 10.10.2029.
Mujezinović(Avdo)Mugdin45.mj.od 01.05.2020. do 01.08.2021.
Biogradlija(Zejnil)Đenan45.mj.od 01.05.2020. do 22.08.2024.
Alispahić(Šemso)Jasmin45.mj.od 01.06.2020.do 04.08.2024.
Kučanović(Meho)Admir45.mj.od 01.05.2020.do 02.02.2026.
Salibašić(Meho)Suad45.mj.od 01.06.2020. do 26.09.2027.
Kišić(Šaban)Edin45.mj.od 01.05.2020. do 03.03.2025.
Merdan(Avdija)Fuad45.mj. od 01.05.2020.do 19.12.2022.
Delić(Fadil)Zekerijah45.mj.od 01.06.2020. do 27.08.2020.
Avdanović(Ibrahim)Sakib45.mj. od 01.05.2020.do 01.04.2021.
Mešić(Izet)Nijaz45.mj. od 01.05.2020. do 02.08.2028.
Kadrić(Derviš)Hajrudin 45.mj. od 01.05.2020. do 10.10.2024.
Selimović(Avdija)Hamdo45.mj. od 01.06.2020. do 26.05.2023.
Bešlija (Zuhdija)Zijad 45.mj. od 01.05.2020.do 24.04.2023.
Mujezinović(Meho)Izudin 45.mj. od 01.06.2020. do 03.08.2024.
Sarajlić(Hamid)Midhat45.mj.od 01.05.2020. do 17.05.2021.
Kulo(Bajro)Selim45.mj.od01.06.2020. do 19.09.2020.
Selimović(Mustafa)Rasim45.mj.od 01.05.2020. do 29.05.2022.
Beridan(Adil)Avdo45.mj.od 01.05.2020. do 20.09.2020.
Helja(Ibrahim)Salko45.mj.od 01.06.2020. do 28.11.2023.
Mehanović(Safet)Vehbija45.mj.od 01.06.2020. do 18.07.2021.
Hadžiabdić(Zuhdija)Muharem45.mj.od 01.06.2020. do 09.01 2024.
Bolić(Ibrahim)Refija45.mj.od 01.06.2020. do 30.08.2020.
Cvrk(Sarija)Fadil40.mj.od 01.06.2020. do 30.03.2027.
Bešlija(Ismet)Ermin45.mj.od 01.06.2020.do 24.03.2026.
Šehović(Husein)Munib45.mj.od 01.07.2020.do 23.03.2021.
Sirćo(Asim)Osman45.mj.od 01.07.2020 do 01.02.2029.
Prikaži više

Povezani članci

Back to top button