AktuelnoOlovoPrivredaVijesti iz BiH

Javna rasprava-poziv za dostavu prijedloga, primjedbi i sugestija za izdavanje okolinske dozvole investitoru “GEOMET” d.o.o. Olovo

Dana 27.10.2020. godine Općina Olovo je zaprimila dopis Federalnog
ministarstva okoliša i turizma (broj: UPI 05/2-02-19-5-102/20 od 15.10.2020.
godine) u kojem obavještava da se “GEOMET” d.o.o. Olovo obratio
Federalnom ministarstvu okoliša i turizma sa zahtjevom u postupku ponovnog
izdavanja okolinske dozvole, nakon isteka roka od 5 godina  Rješenja  za
eksploataciju, pripremu i oplemenjivanje rude ceruzita u rudniku olova na
lokalitetu Očekalj i Prgoševo, u općini Olovo (Okolinska dozvola broj:
UPI-05/2-23-11-408/15 od 06.11.2015. godine).

U skladu sa članom 36. Zakona o zaštiti okoliša (“Službene novine Federacije
BiH broj: 33/03 i 38/09), nadležno ministarstvo dužno je osigurati učešće
javnosti u postupcima izdavanje okolinske dozvole, te u skladu sa tim
obavještava sve zainteresirane subjekte o namjeri izdavanja rješenja o
okolinskoj dozvoli.Pozivaju se svi zainteresovani subjekti sa područja općine Olovo da dostave
svoje prijedloge, primjedbe i sugestije u vezi sa Zahtjevom u postupku
izdavanja okolinske dozvole investitoru “GEOMET” d.o.o. Olovo, za pogone i
postrojenja za otvaranje, eksploataciju, pripremu i oplemenjivane rude
ceruzita u rudniku “Olovo” u Olovu.Javni uvid u  Zahtjev u postupku izdavanja okolinske dozvole investitoru
“GEOMET” d.o.o. Olovo, za pogone i postrojenja za otvaranje, eksploataciju,
pripremu i oplemenjivane rude ceruzita u rudniku “Olovo” u Olovu dostupan je
svim zainteresiranim subjektima na web stranici:  www.fmoit.gov.ba

link:
https://www.fmoit.gov.ba/bs/okolisne-dozvole/javne-rasprave-i-javni-uvidi  –
javna rasprava od 28.09.2020. godine.

Sve primjedbe i sugestije dostavljaju se u pisanoj formi na adresu:

Federalno ministarstvo okoliša i turizma
Hamdije Čemerlića 2
71000 Sarajevo

Prikaži više

Povezani članci

Back to top button