AktuelnoVijesti iz ZDK

Održana 29. sjednica Skupštine Zeničko-dobojskog kantona

Dana, 15.12.2020. godine je održana 29. sjednica Skupštine Zeničko-dobojskog kantona na kojoj je razmatrano sedam tačaka dnevnog reda. Zbog trenutne epidemiološke situacije sjednica je održana on-line.

Skupština je u skraćenom postupku razmatrala i donijela Prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o unutrašnjim poslovima Zeničko-dobojskog kantona. Ovim izmjenama će biti omogućeno finansiranje svih potreba Uprave policije u 2021. godini na način kako je to bilo u periodu od 01.01.2020 do 31.12.2020. godinu. Izmjene je bilo potrebno donijeti u skraćenom postupku zbog činjenice da postoji neodložna potreba da se do početka naredne fiskalne godine stvore sve pretpostavke za nesmetano finansiranje i funkcionisanje Uprave policije.

Na sjednici je donesena i Odluka o privremenom finansiranju Zeničko-dobojskog kantona za period januar – mart 2021. godine. Odluka predviđa finansiranje i izvršavanje srazmjerno sredstvima utrošenim u istom periodu, a najviše do tromjesečnog prosjeka za predhodnu fiskalnu godinu, odnosno u iznosu od cca 80,1 miliona konvertibilnih maraka. Ova odluka je donesena kako bi se moglo nastaviti finansiranje poslova, funkcija i programa korisnika budžeta u situaciji kada Budžet za 2021. godinu nije donesen do početka fiskalne 2021. godine.

U okviru treće tačke, Skupština je donijela Odluku o davanju saglasnosti na Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona za 2021. godinu sa Odlukom o izvršavanju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona za 2021. godinu u kojem su ukupni prihodi planirani u iznosu od 207.055.600 KM.

Nakon toga Skupština je donijela i Odluku o davanju saglasnosti na Finansijski plan JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona za 2021. godinu, sa Odlukom o izvršavanju Finansijskog plana prihoda i izdataka JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona za 2021. godinu sa ukupno planiranim prihodima u iznosu od 23.651.941 KM.

Preostale tri tačke dnevnog reda koje su razmatrane su se odnosile na visoko obrazovanje i pokretanje novih studijskih programa i ciklusa studiranja na Univerzitetu u Zenici, pa je u okviru pete tačke Skupština donijela Odluku o usvajanju Elaborata o opravdanosti pokretanja studijskog programa Zaštita na radu i Zaštita od požara, a potom i Odluku o pokretanju studijskog programa Zaštita na radu i Zaštita od požara, prvog ciklusa studija, na Metalurško-tehnološkom fakultetu Univerziteta u Zenici.

Skupština je donijela i Odluku o usvajanju Elaborata o pokretanju studijskog programa Inženjerstvo zaštite okoliša, prvog ciklusa studija, na Metalurško-tehnološkom fakultetu Univerziteta u Zenici, a potom i odluku o Odluku o pokretanju studijskog programa Inženjerstvo zaštite okoliša, prvog ciklusa studija, na istom fakultetu.

U okviru sedme tačke dnevnog reda donesena je Odluka o usvajanju Elaborata o opravdanosti pokretanja studijskog programa Doktorski studij iz Lingvistike, trećeg ciklusa studija, na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Zenici i Odluku o pokretanju studijskog programa Doktorski studij iz Lingvistike, trećeg ciklusa studija, na istom fakultetu.

Stručna služba Skupštine ZDK

Prikaži više

Povezani članci

Back to top button