AktuelnoOlovoPrivreda

Umanjeni Nacrt budžeta Općine Olovo za 2021.godinu bez prijedloga i sugestija

Javna rasprava o Nacrtu budžeta Općine Olovo za 2021.godinu koja bila zakazana juče nije održana, jer se osim predstavnika Općine Olovo i Općinskog načelnika Đemala Memagića, niko od pozvanih se nije pojavio.Kako je kazala Merisa Kaljanac na adresu Službe za ekonomske poslove Općine Olovo  na Javni poziv za učešće u budžetu Općine Olovo za 2021 .godine stiglo je 19 zahtjeva ukupne vrijednosti 922.418 KM.Na osnovu pristiglih zahtjeva  te na osnovu izvršenja Budžeta za prvih šest mjeseci Općina Olovo je proicirala budžet i  Nacrt budžeta za 2021. godinu  koji iznosi 3.324.000 KM što je u odnosu na plan za 2020.godinu smanjenje za 18 %.

 Nacrt budžeta je na posljednjoj sjednici OV Olovo usvojen i upućen u Javnu raspravu u trajanju od 30 dana.Kako je ovo bila izborna godina na istoj sjednici je usvojena i odluka o privremenom finansiranju.Umanjenje prihoda je rezultat pojave korona virusa koji je kao i u svim lokalnim zajednicama u BiH znatno uticao na prihode i primitke.

Općina Olovo je bila prinuđena da umanji svoje troškove i prihode u Budžetu.Pored toga u skladu sa novim korekcijama prihoda  dodatno će doći do korekcije trenutnog Nacrta budžeta na niže.Kako se niko nije pojavio na Javnoj raspravi o Nacrtu budžeta ovakav pridjelog će biti upućen na razmatranje na prvu radnu sjenicu novog saziva Općinskog vijeća Olovo i tada će vijećnici imati priliku da ulažu amandmane kako je to definisano Zanonom o budžetima.Nacrt budžeta je objavljen i dostupan na službenoj web stranici Općine Olovo kao i odluka o izvršenju budžeta o kojoj je trebalo raspravljati ,oni će biti dostupni  sve do usvajanja prijedloga budžeta od strane Općinskog vijeća Olovo.

Prikaži više

Povezani članci

Back to top button