AktuelnoOpćenitoPosaoVijesti iz BiH

STATISTIČKI PREGLED STANJA TRŽIŠTA RADA U BOSNI I HERCEGOVINI

  1. Pregled registrovane nezaposlenosti na evidencijama zavoda i službi zapošljavanja u Bosni i Hercegovini – novembar 2020. godine

– Registrovana nezaposlenost – 30.11.2020. godine

Prema podacima zavoda i službi zapošljavanja uBosniiHercegovinisa 30.11.2020. godinenaevidencijamajeprijavljeno 413.254 nezaposlenalica, štouodnosuna 31.10.2020. godine predstavlja smanjenje za 1.148 liceili 0,28%. Od ukupnog broja lica koja traže zaposlenje, njih 235.633 ili 57,02% su žene.

Tabela 1. RegistrovananezaposlenostBiH/entiteti –novembar 2020. godine

Bosna i HercegovinaFederacija BiHRepublika SrpskaBrčko –Distrikt BiH
Registrovananezaposlenost – 30.11.2020.413.254322.97883.2357.041
Registrovananezaposlenost – 31.10.2020.414.402323.56683.7707.066
Registrovananezaposlenost – 30.11.2019.401.359308.43385.8927.034
Indeks 30.11.2020./ 31.10.2020.99,7299,8299,3699,65
Indeks 30.11.2020./ 30.11.2019.102,96104,7296,91100,10
Tabela 2. Lica koja traže zaposlenje sa evidencija nezaposlenih prema kvalifikacionoj strukturi- novembar 2020. godine
 
stručna spremabroj lica,%- ženebroj lica,%- muškarcibroj lica,%- UKUPNO
NKV64.43945.608110.047
NKV (%)27,35%25,68%26,63%
PKV-NSS3.5013.3996.900
PKV-NSS (%)1,49%1,91%1,67%
KV60.97769.960130.937
KV (%)25,88%39,39%31,68%
VKV2761.2361.512
VKV (%)0,12%0,70%0,37%
SSS75.96543.942119.907
SSS (%)32,24%24,74%29,02%
VŠS4.4962.4856.981
VŠS (%)1,91%1,40%1,69%
VSS25.97910.99136.970
VSS (%)11,03%6,19%8,95%
UKUPNO:235.633177.621413.254

Najveći broj evidentirane nezaposlenosti činelicasa trećim stepenom obrazovanja KV radnici 31,68%, zatim radnici sa SSS 29,02%, te NKV radnici 26,63%.

Najveći broj evidentiranih nezaposlenih žena je sa SSS 32,24%, NKV radnica je 27,35%, a zatim slijede KV radnice sa udjelom od 25,88% u ukupnom broju nezaposlenih žena.

Posmatrano prema kvalifikacionoj strukturi, udio nezaposlenih žena manji je kod visokokvalifikovanih (VKV) – 18% i kvalifikovanih (KV) – 47% radnica, u odnosu na udio nezaposlenih muškaraca u ukupnom broju nezaposlenih lica. Kod ostalih kvalifikacija više je nezaposlenih žena nego muškaraca.

– Ulasci i izlasci iz registrovane nezaposlenosti

Od ukupnog broja registrovanih nezaposlenih lica u novembru 2020. godine, novoprijavljenihlicakojatražeposaobiloje 12.476 od čega 6.405 žena. Brojlicabrisanihsa evidencije zavoda i službi zapošljavanja je 13.687. Broj brisanih žena sa evidencije je6.918. Od ukupnog broja brisanih sa evidencija zavoda i službi zapošljavanja zaposleno je 9.332 ili 68,18% od čega 4.810 žena ili51,54%.

U novembru 2020. godine, poslodavci su zavodima i službama zapošljavanja u BiH prijavili 2.293 potrebe za zapošljavanjem novih radnika, od toga 605 žena, dok je registrovani broj lica kojima je prestao radni odnos u izvještajnom periodu iznosio 4.628. Registrovani broj žena kojima je prestao radni odnos u izvještajnom periodu iznosio je 2.303ili 45,76%.

– Materijalno-pravna zaštita nezaposlenih

U skladu sa važećim zakonskim propisima, u oktobru 2020. godine novčanunaknadukoristiloje 17.948 licaili 4,34% od ukupnog broja registrovanih nezaposlenih lica.Broj žena koje su koristile novčanu naknadu iznosio je 8.603, što je 47,93% od ukupnog broja korisnika novčane naknade.

Pravonazdravstvenuzaštituostvariloje 230.702 licaili 55,83% od ukupno registrovane nezaposlenosti u BiH, od čega 129.078 žena ili 55,95%.

  1. Registrovana zaposlenost, nezaposlenost i stopa nezaposlenosti prema podacima Agencije za statistiku BiH – oktobar 2020. godine1

REGISTROVANA ZAPOSLENOST – 807.985

REGISTROVANA NEZAPOSLENOST – 414.402

STOPA REGISTROVANE NEZAPOSLENOSTI – 33,9%

Tabela 3. Registrovana zaposlenost i nezaposlenost u BiH2
 

X. 2020.


IX. 2020.
Indeksi
X 2020.
IX 2020.
Ukupnoženeukupnoženeukupnožene
Ukupno zaposleni807 985348 572806 350347 215100,2100,4
Ukupno nezaposleni414 402236 120417 957238 21299,199,1
Stopa registrovane nezaposlenosti,%33,940,434,140,7  

Prema podacima Agencije za statistiku BiH, uoktobru 2020. godine, brojzaposlenihlica u BiH iznosio je 807.985, a od toga je 348.572 žene. U odnosu na septembar 2020. godine broj zaposlenih lica se povećao za 0,2%, a broj zaposlenih žena se takođe povećao i to za 0,4%.

Stoparegistrovanenezaposlenostizaoktobar 2020. godineiznosila je 33,9% i u odnosu na septembar 2020. godine smanjila se za 0,2 postotna poena.

  1. Stopa zaposlenosti i nezaposlenosti prema podacima iz Ankete o radnoj snazi za 2019. godinu

ANKETNA STOPA NEZAPOSLENOSTI – 15,7%

ANKETNA STOPA ZAPOSLENOSTI – 35,5%

Tabela 4. Stopa anketne zaposlenosti i nezaposlenosti u BiH
 2019.2018.
Ukupnoženeukupnožene
Stopa anketne nezaposlenosti,%15,718,818,420,3

Stopa anketne zaposlenosti,%35,526,734,325,0

Prema rezultatima Ankete o radnoj snazi za 2019. godinu3, stopa nezaposlenosti u BiH iznosila je 15,7% i manja je u odnosu na 2018. godinu za 2,7 postotnih poena. Anketna stopa zaposlenosti iznosila je 35,5% i veća je u odnosu na prošlu godinu za 1,2 postotna poena.

Stopa nezaposlenosti mladih (15-24 godine) u BiH iznosila je 33,8% i manja je u odnosu na 2018. godinu (38,8) za 5,0 postotnih poena.

1 Agencija za statistiku BiH-Saopštenje br.10 -(privremeni podatak).

2 Izvor: Agencija za statistiku BiH- Podaci za septembar 2020. i oktobar 2020. godine su privremeni.

3 Izvor: Agencija za statistiku BiH, Anketa o radnoj snazi 2019.

Radio Olovo/Agencija za rad i zapošljavanje BiH

Prikaži više

Povezani članci

Back to top button