AktuelnoVijesti iz ZDKZdravlje

PRIMJER DOBRE PRAKSE U PREVENCIJI KORUPCIJE AUTOMATIZOVANE, ONLINE LISTE ČEKANJA PACIJENATA U ZDK

Građani i građanke Zeničko-dobojskog kantona, korisnici usluga Kantonalne bolnice Zenica, među prvima u BiH imaju mogućnost zakazivanja pregleda upotrebom automatizovanih, online listi čekanja. Kantonalna bolnica Zenica, uvela je inovativni softver za liste čekanja pacijenata, za one preglede i operacije gdje se trenutno najduže čeka.

KB Zenica navedeni softver uvela je u okviru Projekta sprečavanja i borbe protiv korupcije u zdravstvu koga provode Transparency interantional Bosne i Hercegovine (TI BiH) i Centri civilnih inicijativa (CCI), uz finansijsku podršku Evropske unije.

Automatizovani sistem je u najvećoj mogućoj mjeri oslobođen mogućnosti uticaja pojedinaca, što dovodi do smanjenja mogućnosti za koruptivne radnje prilikom zakazivanja pacijenata. Automatski sistem kreiranja i transparentne liste čekanja obezbjeđuju pacijentima potpuni pristup informacijama, a zdravstvenim radnicima olakšava rad i pojednostavljuje komunikaciju sa pacijentima. Ovaj pozitivan primjer upotrebe inovativnih informacionih sistema u prevenciji korupcije, biće predložen i drugim zdravstvenim ustanovama u BiH.

U kontekstu postojanja epidemije virusa Covid 19 dodatno je pozitivno to što se omogućava manji fizički kontakt pacijenata međusobno i nema potrebe da pacijenti za određene informacije lično dolaze u bolnicu.

Kako funkcioniše navedeni softver i koje su njegove prednosti pogledajte u videu:

O Projektu sprečavanja i borbe protiv korupcije u zdravstvu

Projektom se nastoji doprinijeti smanjenju rizika za pojavu korupcije u sektoru zdravstva u BiH, kroz saradnju sa 15 javnih zdravstvenih ustanova u BiH sa kojima se radi na unaprijeđenju njihovih internih pravnih akata koji uređuju oblasti podložne korupciji (javne nabavke, upravljanja ljudskim resursima, upravljanje finansijama, sukob interesa), kako bi se pokazalo da je moguće značajno poboljšati stanje u pojedinim ustanovama i koji će poslužiti kao primjeri za dalje uspostavljanje sistemskih preventivnih rješenja. Formirana je i posebna Koalicija za praćenje i zagovaranje borbe protiv korupcije u zdravstvu koju čine mediji i lokalne NVO.

Posebna pažnja posvećena je uvođenju inovativnog softvera za transparentne liste čekanja pacijenata, što je ilustrovano na modelu jedne zdravstvene ustanove-Kantonalne bolnice Zenica. Cilj je prikazati dobre prakse – kada građani imaju potpuni uvid u zakazane preglede i operacije, čime se smanjuje mogućnost korupcije i sprječava zakazivanje pregleda „preko reda“.

Projekat sprečavanja i borbe protiv korupcije u zdravstvu koji finansira Evropska unija, u vrijednosti od 490.000 eura, nastoji doprinijeti smanjenju rizika za pojavu korupcije u sektoru zdravstva u BiH kroz unaprijeđenje transparentnosti, odgovornosti i integriteta 15 javnih zdravstvenih ustanova u BiH. Više informacija o projektu možete pronađi na: https://euresurs.ba/projekat/izlijecimo-zdravstvo/9

Prikaži više

Povezani članci

Back to top button