AktuelnoKulturaOlovo

Sjećanje na heroje odbrane Olova 1992-1995

SELIMOVIĆ (Mujo) MUAMER, preminuo 16. januara 1994. godine od posljedica ranjavanja 14. januara u rejonu Kruševa. Dženaza obavljena na Šehidskom mezarju Solun – Olovo. Posthumno dobitnik najvećeg ratnog priznanja “Zlatni ljiljan”. Nije bio oženjen.

MUJEZIN (Hamdija) NURIJA nestao 16. januara 1994. godine u rejonu Kruševa na dužnosti komandira čete. Pripadnik 1. samostalnog sokolačkog bataljona. Po obavljenoj razmjeni dženaza obavljena na Šehidskom mezarju Solun -Olovo. Oženjen, otac jednog djeteta.

KORMAN (Ibro) MUHIDIN poginuo 16. januara 1994. godine u rejonu Kruševa. Pripadnik 1. samostalnog sokolačkog bataljona. Dženaza obavljena na Šehidskom mezarju Solun – Olovo. Nije bio oženjen.

Pripadnici PDO “Živiničke ose” poginuli 16. januara 1994. godine u rejonu Kruševa

FOČIĆ (Hasan) DŽEVAD

JAGODIĆ (Rasim) ESAD

MUJAGIĆ (Ćamil) NEVRES

MUŠIĆ (Muharem) MIRALEM

ŠEHIĆ (Mujo) HALID, poginuo 19.1.1994. godine,

pripadnik “Osa”Mevludin Mahmutbegović, komandant PDO“Živiničke Osa“je napisao

-…Za nas najstrašnija bitka desila se u januaru 1994. na Olovu…Kao i na Teočaku, ni ovdje nismo imali vremena za pripreme, pa smo stigavši u šumu na Prgoševu odmah ušli u borbu. Razvila se rijetko viđena bitka prsa u prsa u kojoj su „Ose“ zajedno sa dijelovima olovske brigade u kontranapadu razbile četničke formacije…Tada smo i mi imali velike gubitke, najveće i najstrašnije tokom našeg cijelog ratovanja. Za nepuna četiri sata okršaja prsa u prsa 5 nam je boraca poginulo, 11 ih je teško a 18 lakše ranjeno.“ (iz knjige “Bosnom slava pronijeta – Živinički otpor agresiji” Jusuf Malkić.

ŽUGIĆ (Mehmed) OSMAN poginuo 17. januara 1994. godine u rejonu Bakića. Pripadnik 2. brdskog bataljona 1. “slavne” olovske brdske brigade bataljona. Dženaza obavljena na šehidskom mezarju Solun Olovo.

SIRĆO (Avdo) HAMED, poginuo 18. januara 1993. godine u rejonu Kremenjače – Musići. Pripadnik 2. brdskog bataljona 1. “slavne” olovske brdske brigade. Dženaza obavljena u selu Musići-Olovo na lokalnom mezarju Kovači. Nije bio oženjen.

KLJAJIĆ (Ibrahim) RAMO, poginuo 20. januara 1994. godine u rejonu Prgoševa od neprijateljske granate. Dženaza obavljena u selu Bukov Do – Olovo. Oženjen, otac dvoje djece.

HODŽIĆ (Salih) SEFER, poginuo 20. januara 1994. godine u rejonu Prgoševa od neprijateljske granate. Dženaza obavljena u selu Vukotići – Olovo.

HASANSPAHIĆ (Ahmo) FAHRUDIN, poginuo 21. januara 1994. godine u rejonu Prgoševa. Dženaza obavljena u selu Žunova – Olovo. Oženjen, otac jednog djeteta.

Izvor ;Udruženje “Senahid Bolić Bolo”

Radio Olovo/A.M

Prikaži više

Povezani članci

Back to top button