AktuelnoPrivredaVijesti iz BiH

Javni poziv jedinicama lokalne samouprave i kantonima za iskazivanje interesa za ucesce u realizaciji programa podrske razvoju preduzetnistva IMPAKT inkubator poslovnih ideja 2021

Investicijska fondacija IMPAKT Sarajevo i Projekat zapošljavanja mladih (YEP), koji se realizira uz
podršku Vlada Švicarske, a koji su u periodu 2018.-2020. godine u saradnji sa preko 40 lokalnih
zajednica i javnih službi za zapošljavanje u BiH realizirali YEP inkubator poslovnih ideja u kojem je
podržano osnivanje preko 200 novih poslovnih poduhvata širom BiH, nastavljaju realizaciju
aktivnosti koje se odnose na podršku razvoju preduzetništva i očuvanju radnih mjesta preduzetnika
i malih preduzeća, a u saradnji sa lokalnim zajednicama, kantonima i službama za zapošljavanje u
Bosni i Hercegovini. U okviru realizacije programa u 2021. godini Investicijska fondacija Impakt
Sarajevo raspisuje Javni poziv jedinicama lokalne samouprave i kantonima za iskazivanje interesa za
učešće u realizaciji programa podrške razvoju preduzetništva „IMPAKT inkubator poslovnih ideja“.


Program podrške razvoju preduzetništva „IMPAKT inkubator poslovnih ideja“ predstavlja efikasan
i sveobuhvatan program podrške početnicima u biznisu i obuhvata program razvijanja svijesti o
značaju preduzetništva i preduzetničkim vještinama, program preduzetniče obuke, finansijsku
podršku i stručnu/mentorsku podršku prilagođenu potrebama učesnika Programa. „IMPAKT
inkubator poslovnih ideja“ podrazumijeva partnersku saradnju i udruživanje sredstava i resursa na
nivou lokalne zajednice Investicijske fondacije Impakt, jednica(e) lokalne samouprave/kantonalnih
organa uprave i javnih službi za zapošljavanje u jedinstveni fond namijenjen poticanju razvoja
preduzetništva na lokalnom nivou, kroz inovativni koncept „Outcome Based Payment“ (Plaćanja po
ostvarenim učincima).


Iskazivanje interesa po predmetnom Javnom pozivu podrazumijeva spremnost lokalne zajednice i/ili
kantona za partnersko sufinansiranje programa podrške te mobilizaciju resursa i dovoljnog broja
kandidata – učesnika u Programu.
U 2021. godini, program podrške će se izvoditi na ograničenom broju lokacija – maksimalno
petnaest (15).
Javni poziv otvoren je do 15.02.2021. godine.

Uvodne informacije


Investicijska fondacija IMPAKT Sarajevo i Projekat zapošljavanja mladih (YEP), koji se realizira uz
podršku Vlada Švicarske, a koji su u periodu 2018.-2020. godine u saradnji sa preko 40 lokalnih
zajednica i javnih službi za zapošljavanje u BiH realizirali YEP inkubator poslovnih ideja u kojem je
podržano osnivanje preko 200 novih poslovnih poduhvata širom BiH, nastavljaju realizaciju aktivnosti
koje se odnose na podršku razvoju preduzetništva i očuvanju radnih mjesta preduzetnika i malih
preduzeća, a u saradnji sa lokalnim zajednicama, kantonima i službama za zapošljavanje u Bosni i
Hercegovini, kroz program podrške razvoju preduzetništva IMPAKT inkubator poslovnih ideja.
U svrhu planiranja program podrške razvoju preduzetništva IMPAKT inkubator poslovnih ideja
raspisuje se Javni poziv za iskazivanja interesa jedinica lokalne samouprave i Vlada kantona u Bosni i
Hercegovini za uspostavu partnerstva u realizaciji Programa u 2021. godini u kojoj će se program
izvoditi na ograničenom broju lokacija – maksimalno petnaest (15).

Predmet poziva


Prijavom na ovaj poziv, zainteresovane jedinice lokalne samouprave ili kantoni iskazuju interes i namjeru
za partnerstvo sa Investicijskom fondacijom IMPAKT u realizaciji programa podrške razvoju
preduzetništva „IMPAKT inkubator poslovnih ideja“ što podrazumijeva partnersku saradnju i
udruživanje sredstava i resursa na nivou lokalne zajednice Investicijske fondacije Impakt, jednica(e)
lokalne samouprave/kantonalnih organa uprave i javnih službi za zapošljavanje u jedinstveni fond
namijenjem poticanju razvoja preduzetništva na lokalnom nivou.
Podnosioci
Ovaj javni poziv otvoren je za prijave:
• Jedinicama lokalne samouprave odnosno opštinama i gradovima u Bosni i Hercegovini,
• Kantonima u Federaciji Bosne i Hercegovine
Koncept programa:
Program podrške razvoju preduzetništva podrazumijeva:
(1) uspostavu Lokalnih partnerstava za zapošljavanje (LPZ) u JLS i kantonima u kojima ne postoje
ista ili slična tijela, a uz tehničku podršku Investicijske fondacije IMPAKT – opcionalno u skladu
sa zahtjevima i potrebama partnera,
(2) izradu lokalnih akcionih planova za zapošljavanje (LAPZ) u JLS i kantonima u kojima ne postoje
isti ili slični akcioni planovi za zapošljavanje, a uz tehničku podršku Investicijske fondacije
IMPAKT – opcionalno u skladu sa zahtjevima i potrebama partnera,
(3) sprovedbu aktivnosti promocije programa podrške razvoju preduzetništva uz aktivno učešće
Investicijske fondacije IMPAKT,
(4) odabir korisnika programa preduzetničke obuke,
(5) realizaciju programa preduzetničke obuke i mentorstvo u izradi poslovnog plana i poslovnog
modela,
(6) odabir finalnih korisnika finansijske podrške za uspostavu i/ili razvoj poslovnih poduhvata,
(7) stručnu i mentorsku podršku u razvoju poslovnih poduhvata u skladu sa procijenjenim
potrebama preduzetnika.


Dostavljanje pisma interesa

Dostavljanje pisma interesa od strane jedinice lokalne samouprave i/ili kantona znači inicijalno
iskazivanje interesa i namjere za učešće u partnerstvu sa Investicijskom fondacijom IMPAKT u realizaciji
programa podrške razvoju preduzetništva IMPAKT inkubator poslovnih ideja kroz inovativni koncept
„Outcome Based Payment“ (Plaćanja po ostvarenim učincima) a putem osiguranja dijela sredstava za
realizaciju Programa u minimalnom iznosu od 15.000 KM. Nakon odabira pristiglih pisama interesa,
detalji realizacije programa i iznosi sufinansiranja programa biti će usaglašeni prema potencijalnom broju
korisnika, očekivanom krajnjem rezultatu te mogućnostima lokalne zajednice/kantona i utvrđeni
zasebnim ugovorom.


Popunjen obrazac Pisma interesa
1 potrebno je dostaviti najkasnije do ponedjeljka 15.02.2021. godine
na adresu: Investicisjka fondacija IMPAKT, Ulica La Benevolencija 8, 71000 Sarajevo ili skenirani original
na e-mail: info@impakt.ba.
Dodatne informacije
Sve dodatne informacije mogu se dobiti putem broja telefona: 033 202 043 ili e-mail-a info@impakt.ba.

Prikaži više

Povezani članci

Back to top button