AktuelnoEkologijaKulturaObrazovanjeOlovoTurizamZdravlje

U utorak 2.februara pratite novo izdanje emisije Eko Logika

U novom izdanju naše emisije Eko Logika  potražili smo i primjere društevno odgovorne komapnije iz našeg okruženja ,u rubrici Eko plus i Eko minus promovisali smo pozitivne i negativne primjere brige o okolišu.Pratite našu emisiju u utorak 2.februara 2021.godine na programu Radio Olova od 14 i 05 sati.

U cilju edukacije i podizanja ekološke svijesti u novom izdanju emisije Eko Logika razgovarali smo sa Amelom Hrbat direktoricom Ekopaka  koje je prvi ovlašteni operater upravljanja ambalažom i ambalažnim otpadom u BiH.

Odmah na početku direktorica Hrbat nas je upoznala sa radom ovog preduzeća koje počelo sa radom 2012.godine kada je snagu stupio Pravilnik o upravljanju amblažom i ambalažnim otpadom i kada su dobili licencu Federalnog Ministarstva okoliša i turizma.

-Time smo  se obavezali u ime privrednih subjekata koji se u svom poslovanju bave stavljanjem  ambaleže i proizvoda u ambalaži na tržište da ćemo svake godine ispunjavati ciljeve za reciklažu po svim ambalažnim materijalima plastika ,papir,staklo,drvo,metal,višeslojna ambalaža ,ambalaža od opasnih materija.To već uspješno radimo dugi niz godina uprkos svim izazovima sa kojima se susrećemo u našoj zemlji kada je ova oblast u pitanju,kaže direktorica Hrbat.

Ekopak je ovaj posao počeo u vrijeme kada je jedna polovina teritorije BiH slikovito rečeno, imala pokrivenost prikupljanjem otpada dok je druga polovina otpad odlagala na divlje deponije ili vršila spaljivanje otpada na ekološki neprihvatljiv način.Preduzeće Ekopak je od 2012.godine zaključno sa 2020.godinom predalo na reciklažu više od 88.000 hiljada tona svih vrsta ambalažnog otpada.

-Slikovito rečeno to jedna kompozicija od 4.800 kamiona čistog ,sortiranog i baliranog ambalažnog otpada spremnog za reciklažu.Ako bi tu kompoziju poredali jedan iza drugog to bila dužina od Sarajeva do Konjica.

Ekopak je uspostavio saradnju sa Općinom  Olovo i JKP Bioštica na način da su finansirali nabavku 4 eko otoka i uspostavu reciklažnog dvorišta gdje bi se trebao pripremati ambalažni otpad za  reciklažu. Kada je uspostavljena saradnja prije pet godina obezbijedili su i sljedeći korak u lancu za reciklažu odnosno preduzeće koje bi prikupljalo ,dalje pripremalo i transportovalo ambalažni otpad na reciklažu.

-Nažalost zbog niza problema koji su se javili tokom proteklog perioda kako smo obaviješteni  od strane JKP Bioštica u prvom redu imovinsko pravnih odnosa izmiještanja sa postojeće lokacije. Nadam se da će se JKP Bioštica uskoro aktivirati u tom cilju,umjesto što odlaže otpad na općinsku deponiju koja nije sanitarna i da će ga predavati u sistem Ekopaka na reciklažu,ističe direktorica Hrbat.

Kao što znamo zakonska je obaveza svih javnih i privatnih preduzeća da primjenjuju Pravilnik o upravljanju amblažom i ambalažnim otpadom, koji je već devet godina na snazi ali ovo preduzeća nema mehanizme da nekoga prisili na primjenu Pravilinika ,to je dužnost svake društveno odgovorne kompanije ali i drugih institucija u lancu primjene Pravilnika ,kako bi se sistem upravljanja otpadom puno brže razvijao.

Pored pomenutog saradnja sa osnovnim i srednjim školama i edukacija djece o očuvanju okoliša su važan segment rada ovog preduzeća koje je već realizovalo nekoliko zanimljiv projekata poput  najpoznatijeg „Reciklaža nije gnjavaža“,“Osmijeh planete je u tvojim rukama“ i sl.  Ovom prilikom direktorica Ekopaka je pozvala sve škole na saradnju da im se jave svi zainteresovani  sa svojim inicijativama koje će rado podržati.

Svako od nas svaki dan svojim savjesnim ponašanjem i malim koracima može dati doprinos u zaštiti okoliša što u konačnici utiče na cjelokupnu sliku o nama. Ovo su samo neki od njih ; otpad uvijek ali uvijek odlagati u kontejnere a ne u prirodu,koristiti platnene cekere a ne plastične kese,odvajati papir ,staklo,metal bar tamo gdje to omogućeno gasiti svjetlo u prostoriji u kojoj ne boravimo,čuvati vodu itd.

Cijelu emisiju možete poslušati ovje na linku ispod;

Radio Olovo/A.M

Prikaži više

Povezani članci

Back to top button