AktuelnoVijesti iz ZDK

SAOPĆENJE SA 32. SJEDNICE SKUPŠTINE ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA

U ponedeljak 29.03.2021. godine je održana 32. sjednica Skupštine Zeničko-dobojskog kantona na kojoj je razmatrano sedam tačaka dnevnog reda. Zbog trenutne epidemiološke situacije sjednica je održana on-line.

Skupština je u skraćenom postupku razmatrala i donijela Bužet Kantona za 2021. godinu u iznosu od 401.266.900 KM. Budžet je za cca 7,3 mil. KM veći u odnosu na Budžet iz 2020. godine. U proceduri donošenja Budžeta podneseno je ukupno 20 amandmana. Vlada Kantona je predhodno razmatrala sve podnesene amandmane, gdje su formalno-pravno neispravni odbačeni, a preostali nisu prihvaćeni. U konačnoj skupštinskoj proceduri našlo se 14 amandmana koje Vlada Kantona nije prihvatila, a od kojih Skupština nije prihvatila niti jedan. Skupština je potom donijela i Zakon o izvršenju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2021. godinu, bez kojeg realizacija donesenog Budžeta za 2021. godinu nije moguća.

U okviru treće tačke, Skupština je donijela Odluku o dopuni Odluke o prihvatanju kreditnog zaduženja prema Ugovoru o zajmu između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) i Bosne i Hercegovine i Razvojne banke Vijeća Evrope (CEB) za projekat „Izgradnja regionalnog vodovoda Plava voda“. Prihvaćenim dopunama otklonjene su prepreke za nastavak realizacije kreditnog zaduženja za ovaj regionalni projekat. Naime, budući da Vlada ZDK nije mogla obezbijediti instrument osiguranja povrata sredstava od Fonda za zaštitu okoliša FBiH, dopunama odluke definisano je da će Fond u otplati dijela svojih obaveza učestvovati kao donator, a ne dužnik. Ovom Odlukom Skupštine o prihvatanju zaduženja, Zeničko-dobojski kanton se kreditno zadužio u ukupnom iznosu od 14.300,000,00 EUR-a, odnosno 65% ukupnog kreditnog zaduženja za finansiranje navedenog Projekta.

U nastavku sjednice, Skupština je povodom podnesene ostavke, donijela Odluku o razrješenju ministra ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Zeničko-dobojskog kantona, a potom i Odluku o izmjenama Odluke o potvrđivanju Vlade Zeničko-dobojskog kantona, kojom je za premijera Kantona imenovan dosadašnji ministar Ministarstva za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo Mirnes Bašić, zbog čega je isti prethodno podnio ostavku na tu poziciju, dok je za novog ministra Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu imenovan Mirsad Hadžić iz Tešnja. Premijer Bašić je u kratkom ekspozeu istakao i poručio da će glavna zadaća u okolostima pandemije biti stabilizacija punjenja budžeta i održavanje budžetske likvidnosti, te da će prioriteti Vlade Kantona biti zdravstvo, privreda, poljoprivreda, socijalna politika i boračka zaštita.

U okviru šeste tačke dnevnog reda Skupština se trebala izjašnjavati o Inicijativi Jasmina Duvnjaka, zastupnika u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona, za davanje autentičnog tumačenja člana 90. Zakona o visokom obrazovanju, koju je predlagač povukao prije otvaranja rasprave po istoj. U konačnici rada, predloženi zaključak o prihvatanju Izvještaja o radu i ostvarivanju Programa rada Skupštine za period I-XII 2020. godine, nije dobio potrebnu većinu glasova za donošenje.

Stručna služba Skupštine ZDK

Prikaži više

Povezani članci

Back to top button