AktuelnoPosaoPrivredaVijesti iz ZDK

ŠPD ZDK zapošljava veći broj radnika na neodređeno i određeno vrijeme

J A V N I  O G L A S

za prijem u radni odnos na neodređeno i određeno vrijeme

br. 03-1625-1/21

RADNI ODNOS NA NEODREĐENO VRIJEME RASPISUJE SE ZA SLIJEDEĆA RADNA MJESTA

I  KOMERCIJALNA SLUŽBA

1. Komercijalista II – 1 izvršilac

II  SLUŽBA ZA KADROVSKE I OPĆE POSLOVE

1. Stručni saradnik za kadrovske poslove – 1 izvršilac 

III  POSLOVNA JEDINICA „ŠUMARIJA“ OLOVO

1. Projektant u šumarstvu – 4 izvršioca

2. Inženjer u šumarstvu – 3 izvršioca

3. Tehnolog uzgoja, zaštite i iskorištavanja šuma – 2 izvršioca

4. Šumarski tehničar – klaser – 4 izvršioca

5. Šumarski tehničar, primač – otpremač – 1 izvršilac

6. Sjekač – radnik u šumarstvu – 3 izvršioca

7. Radnik u šumarstvu – 4 izvršioca

IV  POSLOVNA JEDINICA „ŠUMARIJA“ VAREŠ

1. Inženjer u šumarstvu – 1 izvršilac

2. Tehnolog uzgoja zaštite i iskorištavanja šuma – 1 izvršilac

3. Šumarski tehničar – klaser – 2 izvršioca

4. Šumarski tehničar, primač – otpremač – 2 izvršioca

5. Sjekač – radnik u šumarstvu – 3 izvršioca

6. Radnik u šumarstvu – 3 izvršioca

7. Vozač zglobnog traktora – radnik u šumarstvu – 3 izvršioca

8. Vozač – pomoćni radnik („D“ kategorija) – 1 izvršilac

9. Vozač – pomoćni radnik („C“ i „CE“ kategorija) – 1 izvršilac 

V  POSLOVNA JEDINICA „ŠUMARIJA“ VISOKO

1. Šumarski tehničar – klaser – 1 izvršilac

VI  POSLOVNA JEDINICA „ŠUMARIJA“ KAKANJ

1. Tehnolog za iskorištavanje šuma – 1 izvršilac

2. Inženjer u šumarstvu – 1 izvršilac

VII  POSLOVNA JEDINICA „ŠUMARIJA“ ZENICA

1. Tehnolog za iskorištavanje šuma – 1 izvršilac

2. Tehnolog za uzgoj i zaštitu šuma – 1 izvršilac

3. Projektant u šumarstvu – 2 izvršioca

4. Šumarski tehničar – klaser – 1 izvršilac

VIII  POSLOVNA JEDINICA „ŠUMARIJA“ ŽEPČE

1. Inženjer u šumarstvu – 1 izvršilac

2. Stručni saradnik u šumarstvu – 1 izvršilac

3. Šumarski tehničar – klaser – 1 izvršilac

4. Šumarski tehničar, primač – otpremač – 1 izvršilac

IX  POSLOVNA JEDINICA „ŠUMARIJA“ZAVIDOVIĆI

1. Projektant u šumarstvu – 2 izvršioca

2. Inženjer u šumarstvu – 2 izvršioca

3. Tehnolog uzgoja zaštite i iskorištavanja šuma – 1 izvršilac

4. Šumarski tehničar – klaser – 4 izvršilaca

5. Sjekač – radnik u šumarstvu – 2 izvršioca

6. Vozač zglobnog traktora – radnik u šumarstvu – 1 izvršilac

7. Poslovođa iskorištavanja šuma – 1 izvršilac

X  POSLOVNA JEDINICA „ŠUMARIJA“ MAGLAJ

1. Stručni saradnik u šumarstvu – 1 izvršilac

2. Šumarski tehničar, primač – otpremač – 1 izvršilac

XI  POSLOVNA JEDINICA „ŠUMARIJA“ TEŠANJ

1. Tehnolog uzgoja i zaštite šuma – 1 izvršilac

2. Šumarski tehničar – klaser – 1 izvršilac

3. Šumarski tehničar, primač – otpremač – 1 izvršilac

RADNI ODNOS NA ODREĐENO VRIJEME RASPISUJE SE ZA SLIJEDEĆA RADNA MJESTA

I  SLUŽBA ZA UZGOJ ŠUMA I SJEMENSKO-RASADNIČKU PROIZVODNJU

1. Inženjer za sjemensko-rasadničku proizvodnju i sekundarne šumske proizvode – 1 izvršilac

2. Referent za uzgoj šuma, sjemensko-rasadničku proizvodnju i sekundarne šumske proizvode – 1 izvršilac

II  SLUŽBA ZAZAŠTITU I CERTIFICIRANJE

1. Inženjer za certificiranje šuma i izradu projekata prema fondovima – 1 izvršilac

2. Referent za izradu projekata prema fondovima – 1 izvršilac 

III  POSLOVNA JEDINICA „ŠUMARIJA“ OLOVO

1. Inženjer u šumarstvu – 3 izvršioca

2. Referent zaštite na radu i zaštite od požara – 1 izvršilac

3. Referent šumarstva – 3 izvršioca

4. Šumarski tehničar-klaser – 2 izvršioca

5. Šumarski tehničar primač-otpremač – 1 izvršioca

6. Vozač-pomoćnik radnik („D“ kategorija) – 1 izvršilac

7. Vozač-pomoćni radnik („C“ i „CE“ kategorija) – 2 izvršioca

8. Vozač zglobnog traktora-radnik u šumarstvu – 4 izvršioca

9. Sjekač-radnik u šumarstvu – 11 izvršilaca

10. Radnik u šumarstvu – 19 izvršilaca

11. Kočijaš-pomoćni radnik – 9 izvršioca

12. Automehaničar – 3 izvršioca

13. Autolimar-varilac – 1 izvršilac

14. Rukovaoc građevinskom mehanizacijom-pomoćni radnik – 2 izvršioca

15. Miner-kompresorista-pomoćni radnik – 1 izvršilac

16. Bravar-tokar – 1 izvršilac

IV  POSLOVNA JEDINICA „ŠUMARIJA“ VAREŠ

1. Inženjer u šumarstvu – 2 izvršioca

2. Referent šumarstva – 1 izvršilac

3. Administrator-blagajnik-magaciner – 2 izvršioca

4. Šumarski tehničar primač-otpremač – 7 izvršioca

5. Vozač-pomoćni radnik („B“ kategorija) – 1 izvršilac

6. Vozač zglobnog traktora-radnik u šumarstvu – 4 izvršioca

7. Sjekač-radnik u šumarstvu – 21 izvršilac

8. Radnik u šumarstvu – 16 izvršilaca

9. Čuvar – 2 izvršioca

10. Glavni majstor-defektator – 1 izvršilac

11. Automehaničar – 1 izvršilac

12. Autoelektričar – 1 izvršilac

13. Autolimar-varilac – 1 izvršilac

14. Bravar tokar – 1 izvršilac

V POSLOVNA JEDINICA „ŠUMARIJA“ VISOKO

1. Administrator-referent za obračun plaća-blagajnik-fakturista – 1 izvršilac

VI  POSLOVNA JEDINICA „ŠUMARIJA“ KAKANJ

1. Stručni saradnik u šumarstvu  – 1 izvršilac

2. Administrator-blagajnik – 1 izvršilac

3. Poslovođa iskorištavanja šuma  – 1 izvršilac

4. Vozač zglobnog traktora-radnik u šumarstvu – 2 izvršioca

5. Sjekač-radnik u šumarstvu – 13 izvršilaca

6. Automehaničar – 1 izvršilac

7. Vozač-pomoćni radnik („D“ kategorija) – 2 izvršioca 

VII  POSLOVNA JEDINICA „ŠUMARIJA“ ZENICA

1. Inženjer u šumarstvu – 2 izvršioca

2. Poslovođa održavanja – 1 izvršilac

3. Šumarski tehničar-klaser – 2 izvršioca

4. Šumarski tehničar primač-otpremač – 1 izvršilac

5. Referent fakturisanja-blagajnik – 1 izvršilac

6. Sjekač-radnik u šumarstvu – 2 izvršioca

7. Radnik u šumarstvu – 2 izvršioca

8. Pomoćni radnik – 1 izvršilac

9. Čistačica – 2 izvršioca

10. Čuvar – 1 izvršilac

VIII  POSLOVNA JEDINICA „ŠUMARIJA“ ŽEPČE

1. Stručni saradnik u šumarstvu – 1 izvršilac

2. Šumarski tehničar primač-otpremač – 1 izvršilac

3. Rasadničar-mašinista – 1 izvršilac

4. Rasadničar – 3 izvršioca 

IX  POSLOVNA JEDINICA „ŠUMARIJA“ZAVIDOVIĆI

1. Inženjer u šumarstvu – 3 izvršioca

2. Stručni saradnik za projektovanje – 1 izvršilac

3. Šumarski tehničar-klaser – 7 izvršilaca

4. Šumarski tehničar primač-otpremač – 1 izvršilac

5. Magaciner – 1 izvršilac

6. Sjekač-radnik u šumarstvu – 3 izvršioca

7. Radnik u šumarstvu – 1 izvršilac

8. Građevinski radnik – 2 izvršioca

9. Automehaničar – 1 izvršilac

10. Rasadničar – 3 izvršioca

11. Čistačica – 1 izvršilac

12. Pomoćni radnik – 1 izvršilac

13. Čuvar-štalar – 1 izvršilac

14. Vozač pomoćni radnik („C“ i „CE“ kategorija) – 1 izvršilac

15. Rukovaoc građevinskom mehanizacijom-pomoćni radnik – 1 izvršilac

16. Rasadničar mašinista – 1 izvršilac

17. Vozač zglobnog traktora – radnik u šumarstvu – 1 izvršilac 

X  POSLOVNA JEDINICA „ŠUMARIJA“ MAGLAJ

1. Projektant u šumarstvu – 1 izvršilac

2. Stručni saradnik u šumarstvu – 1 izvršilac

XI  POSLOVNA JEDINICA „ŠUMARIJA“ TEŠANJ

1. Pomoćni radnik – 2 izvršioca

XII POSLOVNA JEDINICA SPOMENIK PRIRODE „TAJAN“

1. Referent u info centru – 1 izvršilac 

LITERATURA IZ KOJE ĆE BITI PISMENI I USMENI ISPIT

Radna mjesta “Projektant u šumarstvu”, “Inženjer u šumarstvu”, “Tehnolog uzgoja, zaštite i iskorištavanja šuma”, “Tehnolog iskorištavanja šuma”, “Tehnolog uzgoja i zaštite šuma”, “Inženjer za sjemensko-rasadničku proizvodnju i sekundarne šumske proizvode”, “Inženjer za certificiranje šuma i izradu projekata prema fondovima”,“Stručni saradnik u šumarstvu”, “Stručni saradnik za projektovanje” i “Referent šumarstva”:

1. Zakon o šumama (Službene novine Zeničko-dobojskog kantona 8/13)

2. Pravilnik o načinu odabiranja, doznaci i sječi stabala ili površina za sječu (Službene novine Zeničko-dobojskog kantona broj: 13/13),

3. Pravilnik o sadržaju i postupku izrade šumskogospodarskih osnova za državne i privatne šume (Službene novine Zeničko-dobojskog kantona broj: 13/13),

4. Pravilnik o obimu mjera o uspostavljanju i održavanju šumskog reda i načina njihovog provođenja (Službene novine Zeničko-dobojskog kantona broj: 13/13),

5. Pravilnik o načinu žigosanja, odbrojčavanja, premjeravanja, sadržaju i načinu izdavanja otpremnog iskaza za drvo (Službene novine Zeničko-dobojskog kantona broj: 13/13).

6. Zakon o sjemenu i sadnom materijalu šumskih i hortikularnih vrsta drveta i grmlja (Službene novine FBiH broj: 71/05),

7. Pravilnik o načinu pakiranja, plombiranja i deklarisanju šumskog i hortikulturnog sadnog materijala (Službene novine FBiH broj: 79/07),

8. Pravilnik o načinu i metodologiji stručnog pregleda proizvodnje sadnog materijala (Službene novine FBiH broj: 79/07)

9. Pravilnik o uzgoju, iskorištavanju, sakupljanju i prometu sekundarnih šumskih proizvoda ( Službene novine Zeničko-dobojskog kantona broj: 13/13).

10. FSC standardi za održivo gospodarenje šumama u BiH, FSC-STD-BiH-01-2019. godine

11. Šume Visoke zaštitne vrijednosti u Bosni i Hercegovini-Vodič za izdvajanje, gospodarenje i monitoring. WWF Adria, HCVF vodič 2017. 

Radno mjesto Komercijalista II:

1. Zakon o javnim nabavkama (Službeni glasnik BiH broj: 39/14),

2. Pravilnik o javnim nabavkama JP “ŠPD ZDK” d.o.o. Zavidovići,

3. Pravilnik o postupku direktnog sporazuma (Službeni glasnik BiH broj: 90/14),

4. Uputstvo za pripremu modela tenderske dokumentacije i ponuda ( Službeni glasnik BiH broj: 90/14),

5. Pravilnik o postupku dodjele ugovora o uslugama iz aneksa II dio B Zakona o javnim nabavkama (Službeni glasnik BiH broj: 66/16),

6. Pravilnik o formi garancije za ozbiljnost ponude za izvršenje ugovora (Službeni glasnik BiH broj: 90/14).

Radno mjesto Stručni saradnik za kadrovske poslove:

1. Zakon o radu (Službene novine FBiH broj: 16/16; 89/18)

2. Pravilnik o radu JP “ŠPD ZDK” d.o.o. Zavidovići

3. Zakon o penzijsko-invalidskom osiguranju (Službene novine FBiH broj: 13/18),

4. Zakon o zdravstvenom osiguranju (Službene novine FBiH broj: 30/97, 7/02, 70/08, 48/11, 36/18)

5. Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije radnicima i drugim licima angažovanim na radu (Službene novine Federacije BiH broj: 92/16). 

Radno mjesto Referent u info centru:

1. Zakon o šumama (Službene novine Zeničko-dobojskog kantona 8/13)

2. Zakon o proglašenju Spomenika prirode “Tajan” (Službene novine Zeničko-dobojskog kantona 3/08),

3. Pravilnik o unutarnjem redu i čuvarskoj službi Spomenika prirode “Tajan”,

4. Pravilnik o zaštiti upravljanju i održivom korištenju ribljeg fonda u vodotocima na području Spomenika prirode “Tajan”,

5. Pravilnik o uslovima i iznajmljivanja i upotrebe bicikala i opreme u Spomeniku prirode “Tajan”.

OPĆI USLOVI:

1. Da je državljanin Bosne i Hercegovine

2. Da je stariji od 18 godina

3. Da je zdravstveno sposoban za vršenje poslova predviđenih za radno mjesto na koje bude izabran. 

DOKAZI KOJI SE DOSTAVLJAJU NA OGLAS:

1. Prijavu na oglas

2. PBA-3 obrazac (CIPS potvrda o prebivalištu) – original ili ovjerena kopija

3. Diplomu o završenom obrazovanju (ovjerena kopija)

4. Potvrda o radnom iskustvu ili uvjerenje Porezne uprave ( original ili ovjerena kopija)

5. Ovjerena kopija vozačke dozvole za radna mjesta gdje je vozačka dozvola propisana kao poseban uslov

6. Potvrda/Uvjerenje o osposobljenosti upravljanja šumskim zglobnim traktorom za radno mjesto “Vozač zglobnog traktora-radnik u šumarstvu” ( original ili ovjerena kopija)

7. Potvrda/Uvjerenje o osposobljenosti rada motornom pilom za radno mjesto “Sjekač-radnik u šumarstvu” ( original ili ovjerena kopija).

KRITERIJI ZA BODOVANJE:

Postupak izbora  za kandidate za radna mjesta za koja je kao uslov propisano osnovno i srednje obrazovanje zasniva se na razmatranju dostavljene dokumentacije i održanom intervjuu sa svakim od kandidata koji će vršiti komisija koja ima za cilj da utvrdi personalne karakteristike i iskazane sposobnosti kandidata za obavljanje poslova konkretnog radnog mjesta. Kandidat će biti bodovan ocjenama od 1 do 5.

Za radna mjesta za koja je kao uslov propisano više i visoko obrazovanje postupak izbora se zasniva na razmatranju dostavljene dokumentacije, te održanom pismenom i stručnom ispitu sa svakim kandidatom.

Pismeni dio stručnog ispita kandidati polažu u vidu testa koji se sastoji od 15 pitanja i svaki tačan odgovor ocjenjuje se sa jednim bodom, a na usmenom stručnom ispitu kandidate ocjenjuje svaki član komisije dodjeljujući određen broj bodova najviše do 5 bodova.

Samo kandidati koji su na pismenom stručnom ispitu ostvarili najmanje 10 tačnih odgovora mogu pristupiti usmenom stručnom ispitu.

Konačna ocjena kandidata za radna mjesta za koja je kao uslov propisano osnovno i srednje obrazovanje čini zbir bodova datih od svakog člana komisije, a za radna mjesta za koja je kao uslov propisano više ili visoko obrazovanje  konačnu ocjenu čini zbir bodova sa pismenog i usmenog dijela stručnog ispita.

Izuzetak čini radno mjesto “Referent šumarstva” gdje kao poseban uslov propisan BA-180ECTS-šumarski fakultet/odsjek šumarstvo/SSS-IV šumarski tehničar,  postupak  izbora kandidata vršit će se na način koji je propisan za visoko stručno obrazovanje.

Najbolje rangirani kandidati sa liste uspješnih kandidata, a shodno broju izvršilaca navedenih u ovom oglasu  zasnovat će radni odnos na neodređeno vrijeme.

Nakon popunjavanja broja izvršilaca na neodređeno vrijeme, sljedeći rangirani kandidati sa liste uspješnih kandidata, a shodno broju izvršilaca navedenih u ovom oglasu zasnovat će radni odnos na određeno vrijeme.

O vremenu i mjestu održavanja postupka izbora poslodavac će obavijestiti kandidate u pisanom obliku, putem obavijesti koja će biti dostavljena na adresu kandidata, kao i na e-mail adresu ukoliko je ista navedena u prijavi i to najmanje 5 dana prije održavanja ispita. U postupku izbora kandidata poslodavac će isključivo komunicirati sa kandidatom pismenim putem.

Kandidati koji budu izabrani dužni su u roku od 15 dana od dana zaprimanja obavještenja o njihovom izboru kao najboljem kandidatu, dostaviti ljekarsko uvjerenje.

NAPOMENE ZA KANDIDATE:

Radni odnos na određeno vrijeme  se zasniva u trajanju od 5 (pet) mjeseca a za oglašena radna mjesta nije predviđen probni rad.

Kontakt osoba zadužena za davanje dodatnih objašnjenja Šarić Edisa, sekretar društva.

NAČIN PRIJAVE NA JAVNI OGLAS:

Kandidati su dužni prijavu na javni oglas podnijeti na prijavnom obrascu koji je sastavni dio ovog javnog oglasa i isti se može preuzeti na našoj web stranici preduzeća ili u sjedištu preduzeća ili u najbližoj poslovnoj jedinici preduzeća.Obrazac prijave na konkurs preuzmite klikom ovdje. Skreće se pažnja kandidatima da uredno popune prijavni obrazac i da ne dostavljaju dokumentaciju koja nije tražena javnim oglasom.Upozoravaju se kandidati koji ne dostave prijavu na propisanom obrazcu sa svim elementima navedenim u prijavi ili prijava ne bude potpisana od podnosioca prijave ili dostave prijavu koja je neblagovremena, nepotpuna ili neuredna, bit će isključeni iz  dalje procedure javnog oglasa.Jednom prijavom se može konkurisati na više radnih mjesta bez obzira dali se prijava podnosi na radna mjesta na neodređeno vrijeme i radna mjesta na određeno vrijeme.Redoslijed radnih mjesta navesti po vlastitom izboru, obzirom da će se navedeno rangiranje u slučaju ispunjavanja uslova na više radnih mjesta, odluka o prijemu u radni odnos donositi na osnovu prioriteta navedenih u  prijavi, čime se isključuje obaveza rangiranja za ostala radna mjesta iz prijave.Ukoliko se kandidat prijavljuje na više radnih mjesta, a nema dovoljno prostora u prijavnom obrazcu slobodno dodati još polja ili koristiti još jedan prijavni obrazac sa kompletnim sadržajem u objavljenom obrazcu.Kandidati koji se prijavljuju na radna mjesta VSS šumarske struke na koverti obavezno naznačiti NE OTVARAJ – PRIJAVA NA JAVNI OGLAS VSS.Kandidati koji se prijavljuju na radna mjesta za koja je propisana SSS/KV/PKV/NK stručna sprema na koverti naznačiti NE OTVARAJ – PRIJAVA NA JAVNI OGLAS SSS.Oni kandidati koji se prijavljuju na radna mjesta “KOMERCIJALISTA II”,“STRUČNI SARADNIK ZA KADROVSKE POSLOVE” ili “REFERENT U INFO CENTRU” na koverti naznačiti NE OTVARAJ – PRIJAVA NA JAVNI OGLAS OSTALO.Ukoliko se kandidati prijavljuju na radna mjesta i “VSS” i “SSS” i “OSTALO” dužni su prijave podnijeti u različitim kovertama sa gore navedenim oznakama.

Prijave na oglas se mogu lično predati u Poslovnoj jedinici, a mogu se dostaviti i preporučenom poštom na adresu:

Javno preduzeće

“Šumsko-privredno društvo Zeničko-dobojskog kantona” d.o.o. Zavidovići,

Ulica Alije Izetbegovića br. 25. Zavidovići,

72220 Zavidovići

Ovaj oglas će, osim na web stranici preduzeća biti objavljen u dnevnom listu “Dnevni avaz”  kao i na web stranici osnivača – Zeničko-dobojski kanton (www.zdk.ba).

Oglas se dostavlja i u JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona najkasnije na dan objave u dnevnom listu, koja ga isti dan objavljuje na svojoj web stranici.

Prijava sa traženim dokumentima dostavlja se u roku od 8 dana od dana njegove posljednje objave.

Integralni tekst javnog oglasa sa detaljnim opisom pozicija koje su predmet aplikacija i posebne uslove koji kandidati trebaju ispunjavati, možete pogledati ovdje. 

PRIJAVNI OBRAZAC PREUZMITE OVDJE. 

Radio Olovo/spdzdk.ba

Prikaži više

Povezani članci

Back to top button