AktuelnoPosao

Svjetska banka nudi pomoć u pronalasku posla ženama i mladima u cijeloj BiH

Svjetska banka je objavila treći poziv nezaposlenim mladim osobama i ženama koje su prijavljene na biroima za zapošljavanje u cijeloj Bosni i Herecgovini, da se prijave za podršku privatne agencije za zapošljavanje Kolektiv (MojPosao.ba) u okviru projekta Svjetske banke uz podršku Ambasade Švedske.

Kakvu vrstu podrške mogu očekivati nezaposlene osobe:

  • Pomoć u traženju posla, uključujući savjetovanje i spajanje sa poslodavcem sa ciljem zapošljavanja
  • Edukaciju za traženje posla uključujući pripremu biografije i pripremu za intervju za posao; „soft“ vještine kao što su komunikacijske vještine, timski rad; upoznavanje sa pravima i odgovornosti radnika itd.
  • Obuku za ponuđeni posao
  • Podršku u otklanjanju prepreka za pronalaženje posla kao što su prijevoz, briga o djeci i sl.

U skladu sa ciljanim skupinama projekta definisanim sporazumom sa Svjetskom bankom, podrškom projekta bit će obuhvaćene osobe koje ispunjavaju sljedeće uslove:

  • da su prijavljeni na birou za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini (Federacija BiH, Republika Srpska, Brčko Distrikt)
  • da su dugoročno nezaposleni (12 mjeseci i duže) mladi od 18 do 35 godina, bez univerzitetskog obrazovanja ili
  • mladi od 18 do 35 godina koji su ostali bez posla tokom pandemije COVID-19, svih nivoa obrazovanja.
  •  

Žene se mogu prijaviti za  podršku projekta bez obzira na dob, ukoliko ispunjavaju ostale uslove.

Osobe koje su ostale bez posla tokom pandemije virusa COVID-19 mogu se prijaviti za podršku projekta bez obzira na nivo obrazovanja.

(Bez univerzitetskog obrazovanja znači da osobe imaju završenu najviše srednju školu ili postsekundarno obrazovanje što uključuje i majstorske ispite).

Ovaj poziv ostaje otvoren do 29.04.2021.

Cijeli poziv možete pročitati OVDJE.

Prikaži više

Povezani članci

Back to top button