AktuelnoNGO i udruženjaVijesti iz BiHZdravlje

POČETAK REALIZACIJE PROJEKTA„ZA NAŠU BOLJU BUDUĆNOST – ZAŠTITA I PROMOCIJA PRAVA DJECE I ŽENA U BIH“

Zavod Krog iz Slovenije u partnerstvu s Udruženjem “Medica” iz Zenice i Centrom za edukaciju
i istraživanje Nahla iz Sarajeva počinje s realizacijom projekta „Za našu bolju budućnost – zaštita i
promocija prava djece i žena u Bosni i Hercegovini“, finansiranog od strane Evropske unije. Projekat
će se realizirati u deset kantona na području Federacije Bosne i Hercegovine, od marta 2021. do
novembra 2023.godine.
Glavni cilj projekta je podizanje svijesti i edukacija žena i djece o njihovim pravima, te njihovo
osnaživanje za aktivno učešće u promociji principa nenasilja i zaštite prava u njihovim zajednicama.
Projekat se sastoji od tri međusobno povezane i dopunjujuće komponente usmjerene na jačanje
kapaciteta žena, djece i predstavnika/predstavnica multi-sektorskih mehanizama zaštite, a projektnim
aktivnostima bit će obuhvaćeno ukupno 1200 osoba iz svih deset kantona. Kako bi se postigli željeni
rezultati koji doprinose eliminaciji nasilja i jačanju demokratskih praksi, Udruženje „Medica“ Zenica i
Centar za edukaciju i istraživanje Nahla u saradnji sa Zavodom Krog, će u narednom periodu intenzivno
sarađivati s nadležnim ministarstvima obrazovanja, multi-sektorskim mehanizmima zaštite, te
organizacijama civilnog društva i medijima u navedenim kantonima.
U okviru prve komponente projekta, projektni partneri će na osnovu dugogodišnjeg iskustva,
ekspertize i prakse, osnažiti kapacitete i educirati 20 žena i 30 djece da postanu vršnjački edukatori i
edukatorice u oblasti zaštite prava žena i djece. Odabir učesnika i učesnica edukacija, kao i realizacija
aktivnosti, radit će se u uskoj saradnji s nadležnim kantonalnim ministarstvima obrazovanja, osnovnim
školama i nevladinim organizacijama. Druga komponenta se fokusira na prenos znanja i vještina
vršnjačkih edukatora i edukatorica. Oni će održati sesije o podizanju svijesti svojim vršnjacima i
vršnjakinjama u osnovnim školama i nevladinim organizacijama – preko 400 djece i 200 žena. Pored
toga, projektni partneri će izraditi Online modul edukacije o ženskim i dječijim pravima, koji će se
koristiti u školama i nevladinim organizacijama tokom i nakon završetka projekta – preko 400 djece i
100 žena. Treća komponenta projekta je usmjerena na jačanje kapaciteta 50 predstavnika i
predstavnica multi-sektorskih mehanizmima zaštite (policija, centri za socijalni rad, pravosudene
institucije, zdravstvene institucije, nevladine ogranizacije, mediji itd.) s ciljem pokretanja inicijativa za
pozitivne promjene u oblasti prava žena i djece u njihovim institucijama i lokalnim zajednicama.

Prikaži više

Povezani članci

Back to top button