AktuelnoVijesti iz ZDKZdravlje

Nastavljene aktivnosti na imunizaciji uposlenika Uprave policije MUP-a ZDK

Svjesni značaja imunizacije policijskih službenika, kao i drugih uposlenika Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona tokom pandemije uzrokovane virusom COVID-19, kao i ostalim aktuelnim mogućnostima poboljšanja imunizacije, kao jedne od najznačajnijih preventivnih aktivnosti na sprečavanju širenja aktuelne zaraze, u saradnji i koordinaciji sa nadležnim zdravstvenim ustanovama i timovima, planirane su aktivnosti na provođenju postupka vakcinisanja uposlenika ove uprave policije.

U tom smislu, a u skladu sa instrukcijama i smjernicama Tima za imunizaciju Zeničko-dobojskog kantona, koje se tiču utvrđenih prioriteta i specifičnih profesija, te u skladu sa utvrđenom dinamikom, u saradnji sa domovima zdravlja i Institutom za zdravlje i sigurnost hrane Zenica, započet je proces vakcinisanja uposlenika Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona, koji su izrazili interes za vakcinisanje. U prvoj fazi imunizacije, procesom vakcinisanja su bili obuhvaćeni policijski službenici, državni službenici i namještenici svih policijskih uprava i policijskih stanica na području Kantona, dok su u drugoj fazi postupka imunizacije, koji se provodi u prostorijama Centra za obuku policijskih službenika i smještaj Specijalne policijske jedinice i Gradskoj areni “Husejin Smajlović” u Zenici, procesom vakcinisanja obuhvaćeni ostali uposlenici Uprave.

Dana 18.05.2021. godine, u prostorijama Centra se vakcinisao i policijski komesar Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona Semir Šut, koji je svojim primjerom ukazao na značaj imunizacije uposlenika u sektoru sigurnosti.

Dosad provedenim postupkom imunizacije je obuhvaćeno oko 430 uposlenika Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona i isti se odvija predviđenom dinamikom, što će u konačnici svakako doprinjeti učinkovitijoj kontroli i zaustavljanju zaraze i pandemije koja ugrožava ljudske živote, opterećuje zdravstvene sisteme, stvara ogromne ekonomske štete i posljedice i generalno onemogućava odvijanje normalnog života svih građana.

Koristimo ovu priliku da se zbog izražene posvećenosti i ozbiljnog pristupa u donošenju bitnih odluka zahvalimo Kriznom štabu Ministarstva zdravstva Zeničko-dobojskog kantona, kao i svim domovima zdravlja na području Kantona i Institutu za zdravlje i sigurnost hrane Zenica, sa kojima je na dnevnoj osnovi ostvarivana dobra i kvalitetna saradnja i koja, slobodno možemo reći, predstavlja dobar primjer saradnje i koordiniranog postupanja između institucija zaduženih za sigurnost građana i institucija koje se brinu za zaštitu zdravlja građana.

Odsjek za odnose sa javnošću,

analitiku i planiranje

Prikaži više

Povezani članci

Back to top button