AktuelnoCentar za kulturuKulturaOlovo

Olovski “Zlatni ljiljani”

Ratno priznanje-odlikovanje značka “Zlatni ljiljan”, dodjeljuje se pripadnicima oružanih snaga koji su se naročito istakli u oružanom suprostavljanju agresoru, doprinijeli proširenju slobodnih dijelova BiH, izvršili više djela u kojima je došla do izražaja njihova lična hrabrost i požrtvovanje, pri čemu su agresoru naneseni znatni gubici u ljudstvu i materijalnim sredstvima.Zlatnim ljiljanom odlikovano je 1782. pripadnika OS BiH, posthumno 982.

Sjećanje na posthumne dobitnike najvećeg ratnog priznanja značke “Zlatni ljiljan” na olovskom ratištu:

Dahić (Ibrahim) Adil, pripadnik 1. “slavne” olovske brigade, poginuo 25.09.1992. godine u Prozoru.

DAHIĆ (Ibrahim) ADIL, poginuo 25. septembra 1992. godine u Prozoru. Pripadnik 1. “slavne” olovske brdske brigade. Posthumno dobitnik najvećeg ratnog priznanja značke “Zlatni ljiljan 1994. godine. Dženaza obavljena na Šehidskom mezarju u Solunu – Olovo.
NAPOMENA: U monografiji “Zlatni ljiljani i odlikovani pripadnici Armije RBiH 92-95 zamijenjene su slike zlatnih ljiljana Dahić Adila i Krko Hilme (zlatnog ljiljana iz 126. ilijaške brigade)

Rotić (Avdija) Zahid, pripadnik 1. “slavne” olovske brigade, poginuo 28.09.1992. godine na Kruševu.

ROTIĆ (AVDIJA) ZAHID, poginuo 28. septembra 1992. godine u rejonu Kruševa-Olovo od neprijateljske granate. Pripadnik 1. “slavne” olovske brdske brigade, Dženaza obavljena na mezarju Rijeka – Olovo. Nije bio oženjen. Posthumno dobitnik najvećeg ratnog priznanja značke “Zlatni ljiljan 1994. godine.

Ramić (Hasib) Alija, 1. s.sokolački bataljon, poginuo 01.10.1992. godine na Kruševu.

RAMIĆ (Hasib) ALIJA, poginuo 01. oktobra 1992. godine u rejonu Kruševa-Olovo. Pripadnik 1. samostalnog sokolačkog bataljona. Posthumno dobitnik najvećeg ratnog priznanja značke “Zlatni ljiljan 1994. godine. Dženaza obavljena na Šehidskom mezarju u Solunu – Olovo.

Kukolj (Muhamed) Esad, 1. s.sokolački bataljon, poginuo 01.10.1992. godine na Kruševu-Olovo.

KUKOLJ (Muhamed) ESAD, poginuo 02. oktobra 1992. godine u rejonu Kruševa-Olovo. Pripadnik 1. samostalnog sokolačkog bataljona. Posthumno dobitnik najvećeg ratnog priznanja značke “Zlatni ljiljan 1993. godine. Dženaza obavljena na Šehidskom mezarju u Solunu – Olovo.

Hemić (Ibrahim) Muhidin, pripadnik 1. “slavne” olovske brigade, poginuo 07.10.1992. godine na Kruševu-Olovo.

HEMIĆ (IBRAHIM) MUHIDIN, poginuo 07. oktobra 1992. godine u rejonu Kruševa – Olovo. Pripadnik 1. “slavne” olovske brdske brigade. Dženaza obavljena na šehidskom mezarju Solun – Olovo. Nije bio oženjen. Posthumno dobitnik najvećeg ratnog priznanja “Zlatni ljiljan”1994. godine.

Jamaković (Ševko) Ramiz, pripadnik 1. “slavne” olovske brigade., poginuo 13.11.1992. godine u rejonu Čumića – Olovo.

JAMAKOVIĆ (ŠEVKO) RAMIZ, poginuo 13. novembra 1992. godine u rejonu Čumića – Olovo. Pripadnik 1. “slavne” olovske brdske brigade. Dženaza obavljena na šehidskom mezarju Solun – Olovo. Nije bio oženjen. Posthumno dobitnik najvećeg ratnog priznanja “Zlatni ljiljan”1994. godine.

Čakal (Osman) Vehid, 1. s.sokolački bataljon, poginuo 20.03.1993.godine na Kruševu-Olovo

ČAKAL (Osman) VEHID, poginuo 20. marta 1993. godine u rejonu Kruševa-Olovo. Pripadnik 1. samostalnog sokolačkog bataljona-komandir voda. Posthumno dobitnik najvećeg ratnog priznanja značke “Zlatni ljiljan 1994. godine. Dženaza obavljena na Šehidskom mezarju u Solunu – Olovo. Bio oženjen, otac dvoje djece.

Duraković (Alija) Amir, pripadnik 1. “slavne” olovske brigade, poginuo 15.07.1993. godine pod nepoznatim okolnostima na putu u Zagreb.

DURAKOVIĆ (ALIJA) AMIR poginuo 15. jula 1993. godine pod nepoznatim okolnostima na putu u Zagreb. Imam islamske zajednice. Posmrtni ostaci ekshumirani u mjestu Gunja. Nije bio oženjen. Dženaza obavljena na šehidskom mezarju Solun – Olovo. Posthumno dobitnik najvećeg ratnog priznanja “Zlatni ljiljan”1994. godine.

Avdagić (Ibrahim) Sead, pripadnik 1. “slavne” olovske brigade, poginuo 22.11.1993. godine u rejonu Bakića.

AVDAGIĆ (Ibrahim) SEAD poginuo 22. novembra 1993. godine u rejonu Bakića. Pripadnik 1. “slavne” olovske brigade. Posthumno dobitnik najvećeg ratnog priznanja značke “Zlatni ljiljan”1994. godine. Dženaza obavljena na Šehidskom mezarju Solun – Olovo.

Šabić (Mehmed) Samid, pripadnik 3. bataljona 126. ilijaške brigade, poginuo 10.01.1994. godine u rejonu Salikovca – Bakići.

Selimović (Mujo) Muamer, pripadnik 1. “slavne” olovske brigade, preminuo 16. 01.1994. godine od posljedica ranjavanja 14. januara u rejonu Kruševa-Olovo.

SELIMOVIĆ (Mujo) MUAMER, preminuo 16. januara 1994. godine od posljedica ranjavanja 14. januara u rejonu Kruševa. Dženaza obavljena na Šehidskom mezarju Solun – Olovo. Posthumno dobitnik najvećeg ratnog priznanja “Zlatni ljiljan”. Nije bio oženjen.

Bolić (Tajib) Senahid, pripadnik 1. “slavne” olovske brigade, preminuo 22. 01.1994. godine od posljedica ranjavanja 14. januara u rejonu Kruševa-Olovo.

Bolić (Tajib) Senahid, preminuo 22. januara 1994. godine od posljedica ranjavanja 14. januara 1994. godine u rejonu Kruševa. Komandant 2. brdskog bataljona u 1.”slavnoj” olovskoj brdskoj brigadi. Posthumno dobitnik najvećeg ratnog priznanja značke “Zlatni ljiljan” i “Ordena za vojne zasluge sa zlatnim mačevima” 1994. godine.

Selimović (Ismet) Besim, pripadnik 1. “slavne” olovske brigade, poginuo 01.08.1994. godine u rejonu Krivajevića-Olovo.

SELIMOVIĆ (ISMET) BESIM poginuo 01. augusta 1994. godine u rejonu Krivajevića. Dženaza obavljena na šehidskom mezarju Solun – Olovo. Oženjen otac dvoje djece. Posthumno dobitnik najvećeg ratnog priznanja “Zlatni ljiljan”1996. godine.

Kladanjčić (Kadir) Seman, pripadnik 1. “slavne” olovske brdske brigade, poginuo 05. 11.1994. godine u rejonu Mačka – Crnoriječka visoravan.

KLADANJČIĆ (Kadir) SEMAN, poginuo 05. novembra 1994. godine u rejonu Mačka – Crnoriječka visoravan. Pripadnik DIO “Džokeri” 1. “slavne” olovske brdske brigade. Ukopan u Šehidskom mezarju u Solunu. Posthumno dobitnik najvećeg ratnog priznanja značke “Zlatni ljiljan” 1996. godine.

Kehić (Hasib) Imer, pripadnik 1. “slavne” olovske brdske brigade, poginuo 16.06.1995.godine u rejonu Jasena-Ilijaš.

KEHIĆ (HASIB) IMER, poginuo 16. juna 1995.godine u rejonu Jasena-Ilijaš na dužnosti komandira čete u 147.lbr. Dženaza obavljena na šehidskom mezarju Solun – Olovo. Posthumno dobitnik najvećeg ratnog priznanja “Zlatni ljiljan”1996. godine. Bio oženjen, otac jednog djeteta.

Neka vam je vječni rahmet a porodicama sabur.

Živi dobitnici najvećeg ratnog priznanja: značke Zlatni ljiljan

1. “slavna” olovska brdska brigada: Čolaković Salem, Ibrahimović Omer, Mešić Emir, Višća Hamza, Kamenjašević Mirsad, Žilić Fahir, Kolak Dževad, Kadrić Nuraga.

1. samostalni sokolački bataljon: Kulo Nuraga, Babić Hasan, Lončar Esad, Selimović Idriz

Medalja za hrabrost:

Mahmutović Hidajet, Žilić Remzo

Izvor;Udruženje boraca “Senahid Bolić Bolo”

Radio Olovo/A.M

Prikaži više

Povezani članci

Back to top button