AktuelnoVijesti iz ZDK

Saopštenje sa 40. sjednice Skupštine Zeničko–dobojskog kantona

Na 40. sjednici Skupštine Zeničko–dobojskog kantona, održanoj 29.11.2021. godine u skraćenom postupku je razmatran Prijedlog izmjena i dopuna Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2021. godinu. Skupština je donijela Izmjene i dopune Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2021. godinu, a istim izmijenjeni prihodi iznose 420.577.340 KM, dok ukupni izmijenjeni rashodi iznose 414.268.000 KM sa pozitivnim tekućim bilansom budžeta u iznosu od 6.309.340 KM, odnosno istim je predviđen tekući suficit. Izmjene i dopune Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2021. godinu uvećavaju Budžet na prihodovnoj strani za 19.310.440 KM i rashodovnoj strani za 13.210.661 KM. Skupština je potom, takođe u skraćenom postupku, razmatrala i donijela Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2021. godinu, kako bi se omogućilo izvršenje donesenih izmjena i dopuna Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2021. godinu.

U okviru treće tačke dnevnog reda Skupština je razmatrala Inicijativu JP „Elektroprivreda Bosne i Hercegovine“ d.d. Sarajevo – Podružnica „Elektrodistribucija“ Zenica za autentično tumačenje odredbi Zakona o komunalnim djelatnostima. Nakon diskusije u okviru ove tačke dnevnog reda ni jedan predloženi zaključak nije dobio potreban broj glasova da bi bio prihvaćen. U prethodno dostavljenom Mišljenju Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline Zeničko-dobojskog kantona i Vlade Kantona ocijenjeno je i navedeno da inicijativa nije osnovana, a ni Zakonodavno-pravna komisija Skupštine Kantona nije utvrdila osnovanost inicijative za davanje autentičnog tumačenja odredbi navedenog zakona.

Predloženi Zaključak kojim Skupština Zeničko-dobojskog kantona prihvata Inicijativu Euroherc osiguranja i grupe 15 drugih osiguravajućih društava iz Zenice, za izmjenu i dopunu Zakona o porezu na imovinu, naslijeđe i poklon nije dobio potreban broj glasova zastupnika da bi bio prihvaćen.

U okviru pete tačke dnevnog reda zastupnici su razmatrali Inicijativu Efendić Merime iz Zenice, za davanje autentičnog tumačenja Zakona o porezu na promet nekretnina Predloženi zaključci po ovoj tački dnevnog reda nisu dobili potreban broj glasova zastupnika da bi bili prihvaćeni. U prethodno dostavljenom Mišljenju Ministarstva finansija i Vlade Kantona ocijenjeno je i navedeno da je inicijativa neprihvatljiva i neosnovana, a ni Zakonodavno-pravna komisija nije utvrdila osnovanost inicijative za davanje autentičnog tumačenja odredbi navedenog zakona.

U konačnici rada u okviru šeste tačke dnevnog reda, Inicijativa Jasmina Duvnjaka, zastupnika u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona, za usvajanje – donošenje Zakona o estradnoj djelatnosti u Zeničko-dobojskom kantonu, nije dobila potreban broj glasova zastupnika da bi bila prihvaćena.

                                                                                 Stručna služba Skupštine ZDK

Radio Olovo/A.M

Prikaži više

Povezani članci

Back to top button