AktuelnoOlovo

ODRŽANA JAVNA RASPRAVA O NACRTU BUDŽETA OPĆINE OLOVO ZA 2022.GODINU

U sali Općinskog vijeća jučer je, kako smo to i najavljivali, održana centralna Javna rasprava o Nacrtu Budžeta Općine Olovo. Podsjećamo radi se o budžetskom planu od nešto više od 4,3 miliona KM.

Javnoj raspravi i pored poziva na učešće prisutvovao je, uz predstavnike nadležne općinske Službe za ekonomske poslove, vrlo mali broj učesnika. Uz naše prisustvo tu su još bili predstavnici MZ Jelaške i predstavnik Centra za kluturu, sport i informisanje Olovo. I pored toga Merisa Kaljanac šef pomenute Općinske Službe obrazložila je osnovne parametre Nacrta Budžeta, njegove zakonske okvire i neke od najvažnijih stavki u prihodovnoj i rashodovnoj strani ovog najvažnijeg Općinskog akta.

Kompletan Nacrt budžeta može se pogledati na zvaničnoj web. stranici Općine Olovo, na oglasnoj tabli u zgradi Općine, kao i na našoj stranici gdje smo prenijeli link. Svoje pismene primjedbe, prijedloge i sugestije još danas i sutra možete dostaviti u Nadležnu općinsku Službu. Sutra 15.decembra završava se 15.dnevni vremenski okvir predviđen za Javnu raspravu. Nakon pregleda prispjelih prijedloga i primjedbi Općinski Načelnik i nadležna Općinska SLužba na prvoj narednoj sjednici predložit će na usvajanje konačna prijedlog Budžeta općine Olovo za 2022.godinu.

Prikaži više

Povezani članci

Back to top button