AktuelnoVijesti iz ZDK

Pojačane mjere policije ZDK za vrijeme praznika

Tokom božićnih i u povodu nastupajućih novogodišnjih praznika, na nivou Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona je sačinjen Plan pojačanih mjera i radnji, koje se poduzimaju sa ciljem obezbjeđenja lične i imovinske sigurnosti građana za vrijeme praznika. Planiranim mjerama i radnjama je prethodila analiza i procjena stanja na terenu budući da je evidentno pojačano kretanje građana u dane praznika, pojačana frekvencija saobraćaja, veća posjećenost ugostiteljskim objektima, te kao posljedica toga i veći broj stambenih objekata u kojim su stanari u dane praznika odsutni. U skladu sa izvršenom procjenom, planirane su mjere i radnje u smislu pojačane kontrole ugostiteljskih objekata, kao i drugih objekata u kojim se okuplja veći broj građana. Takođe je planirana pojačana kontrola učesnika u saobraćaju, kako bi  se evidentirali i sankcionisali svi prekršaji propisani Zakonom o osnovama sigurnosti saobraćaja na cestama u BiH, a u okviru predmetnih saobraćajnih kontrola policijski službenici će poduzimati mjere i radnje iz svoje nadležnosti na sprječavanju i dokumentovanju krivičnih djela, pronalasku nedozvoljenih predmeta, kao i pronalasku i procesuiranju izvršilaca krivičnih djela.

Obzirom da se očekuje povećana upotreba pirotehničkih sredstava, podsjećamo građane da je  u članu 3. Zakona o javnom redu i miru Zeničko-dobojskog kantona  utvrđeno činjenje prekršaja u slučajevima kada se vrši prodaja, kupovina, ustupanje na prodaju i upotreba pirotehničkih sredstava na javnom mjestu bez odobrenja nadležnog organa. Službenici policije će u skladu sa zakonskim ovlaštenjima vršiti privremeno oduzimanje navedenih sredstava, a prekršiocima  Zakona o javnom redu i miru Zeničko-dobojskog kantona izdavati  prekršajne naloge. Posebno ukazujemo na činjenicu da se u činjenju ovih prekršaja u velikoj mjeri pojavljuju djeca, te i na ovaj način skrećemo pažnju roditeljima da će za prekršaje počinjene od strane djece i maloljetnih lica službenici policije, u slučajevima predviđenim Zakonom, izdavati prekršajne naloge roditeljima.

Kako bi se saobraćaj odvijao u povoljnim uvjetima, sve vozače i učesnike u saobraćaju  upozoravamo na odredbe  Zakona o osnovama  sigurnosti saobraćaja na cestama u BiH, te ovom prilikom još jednom apelujemo na sve učesnike u saobraćaju da se pridržavaju saobraćajnih propisa, da postupaju u skladu sa upozorenjima i naredbama izdatim od strane policijskih službenika, da upravljaju svojim vozilima krajnje oprezno, da prilagode vožnju i brzinu kretanja vozila osobinama i stanju puta, vidljivosti, preglednosti, atmosferskim prilikama, kao i stanju vozila i tereta, te na taj način doprinesu boljoj ličnoj sigurnosti i sigurnosti drugih učesnika u saobraćaju.

Naročito pozivamo sve vozače da ne upravljaju svojim vozilima kada su pod dejstvom alkohola jer je takva vožnja čest uzrok saobraćajnih nezgoda, naročito onih sa teškim i tragičnim posljedicama, te podsjećamo da će se u dane praznika vršiti pojačana kontrola alkoholiziranosti vozača.

Uprava policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona poziva sve građane da svečano i dostojanstveno proslave i obilježe nastupajuće praznike, da se uzdrže od činjenja svih nezakonitih radnji, kao i nedoličnog ponašanja na javnim mjestima i u ugostiteljskim objektima, a naročito upućuje poziv i apel roditeljima i starateljima maloljetnih lica, da se dužno staraju o istim, te vrše stalni nadzor nad maloljetnim licima, naročito kada je u pitanju kretanje maloljetnika u noćnim satima.

Takođe pozivamo sve građane da ukoliko raspolažu bilo kakvim bezbjedonosno interesantnim informacijama, kao i informacijama o uočenim krivičnim djelima, prekršajima i drugim nezakonitim pojavama, da o tome odmah informišu nadležnu policijsku stanicu, pozivom na broj 122 ili direktnim obraćanjem policijskim službenicima na terenu.

Podsjećamo građane da se najviše provala u stanove i kuće, te izvršenih krađa događa u dane praznika i vikenda, kada stanari nisu u svom stanu ili kući. Stoga pozivamo građane da ukoliko  uoče bilo kakva neobična i sumnjiva kretanja i ponašanja nepoznatih lica, da o tome odmah obavijeste policiju.

Uz iskrene čestitke povodom nastupajuće Nove 2022. godine, pozivamo naše građane da budemo partneri u stvaranju sigurnijeg društva. 

Odsjek za odnose sa javnošću,

analitiku i planiranje

Radio Olovo

Prikaži više

Povezani članci

Back to top button