AktuelnoEkologijaOlovo

Pošumili 1,1 hektar šumskog zemljišta

Uposlenici PJ Šumarija Olovo, u povodom 21.marta,  Međunarodnog dana šuma, u saradnji sa Kantonalnom uprom za Šumarstvo,odjeljenje Olovo, izvršili su pošumljavanje na površini od 1,1 ha sadnicama bijelog bora. Učešće u akcijama pošumljavanja uzele su i radne jedinice Duboštica i Solun na predjelima kojima gospodare u oviru ŠGP “Olovsko”.

Zahvaljujemo Ćazimu Hadžiefendiću, pomočniku rukovodica Šumarije Olovo koji nam je proslijedio ovu informaciju i prateće fotografije

Prikaži više

Povezani članci

Back to top button