AktuelnoVijesti iz BiH

Ministar Vujanović: Više od 110 hiljada korisnika mobilne aplikacije „FMT FBIH oil info“ u posljednjih 12 mjeseci građani FBiH uštedjeli 17 miliona KM

Federalni ministar trgovine Zlatan Vujanović iznio je podatak da mobilna aplikacija „FMT FBiH oil info“ (logo mobilne aplikacije u prilogu 1), koja se koristi za praćenje cijena naftnih derivata na benzinskim pumpama u Federaciji BiH, trenutno ima više od 100.000 korisnika za Android operativni sistem i preko 10.000 korisnika za iOS operativni sistem, što je, kako je ocijenio, impozantan broj (posljednji statistički podatak preuzet sa Google Play Store platforme o broju korisnika ove mobilne aplikacije za Android operativni sistem nalaz se u prilogu 2).

Ministar je podsjetio da mobilna aplikacija sadrži sve podatke o aktuelnim cijenama po vrstama naftnih derivata, kao i druge relevantne informacije koje se odnose na adresu, odnosno geolokaciju benzinske pumpe po GPS signalu u krugu od 20 kilometara (javno dostupni navigacijski servis Google Maps koji korisnika vodi do izabrane lokacije), te udaljenost korisnika u odnosu na njegovu trenutnu lokaciju, radno vrijeme i druge informacije. 

U pregledniku mobilne aplikacije pod nazivom „Najniže cijene“ nalaze se cijene naftnih derivata na izabranom lokalitetu i iste su poredane od najnižih do najviših. Građani na taj način raspolažu sveobuhvatnim i pravovremenim informacijama o cijenama u realnom vremenu kada te informacije dobije Federalno ministarstvo trgovine i Vlada Federacije BiH.

Prema riječima ministra Vujanovića korištenjem ove mobilne aplikacije omogućuje se i poslovnim subjektima da tokom terenskih aktivnosti i poslovnih putovanja brzo i lako dođu do podatka gdje su tačno locirane benzinske pumpe njihovih ugovorenih tenderskih dobavljača.

„Prema podacima iz Informacionog sistema za kontrolu prometa na benzinskim pumpama u Federaciji BiH (IS NKPND) dnevna potrošnja naftnih derivata u 2021. godinu iznosila je cca 2,1 milion litara. Broj registrovanih motornih vozila u Federaciji BiH, prema podacima BIHAMK-a, nešto je manji od 700.000, što sa sigurnošću implicira da svaki sedmi vozač ima instaliranu mobilnu aplikaciju FMT FBiH oil info. Prema tome, ako se 2,1 milion litara podijeli sa sedam, dođemo do iznosa od 300.000 litara prodanog goriva građanima koji su prije kupovine izvršili uvid u mobilnu aplikaciju“, kazao je ministar Vujanović.

Istakao je da je raspon cijena po općinama i gradovima u iznosima 0,20 KM,  0,30 KM i više  po litru naftnog derivata.

„Kada se taj najniži iznos od 0,20 KM pomnoži sa 300.000 litara, dobije se iznos od 60.000 KM, što predstavlja kumulativnu uštedu za građane FBiH na dnevnoj osnovi. Dnevna ušteda od 60.000 KM pomnožena sa brojem dana u godini, daje iznos od 21,9 miliona KM. Međutim, kako je broj korisnika mobilne aplikacije krajem marta 2021. godine (mjesec koji je prethodio datumu 3.04.2021. godine od kada je na snazi mjera neposredne kontrole cijena u prometovanju naftnih derivata) bio oko 60.000, a sadašnji broj, nakon godinu dana je 110.000, to znači da je prosječan broj korisnika mobilne aplikacije u protekloj godini dana 85.000. Naime, s obzirom da je izračunati prosječni broj korisnika mobilne aplikacije u protekloj godini 85.000, i isti je 77,3 posto od posljednjeg statističkog broja 110.000, dolazimo do podatka da je, u skladu s navedenim izračunom (21,9 miliona x 77,3%), iznos kumulativne uštede za građane Federacije BiH je 16,9 miliona KM, odnosno cca 17 miliona KM“, pojasnio je ministar Vujanović.           

Također je kazao da su razlozi velikog raspona cijena na benzinskim pumpama, kojih u FBiH trenutno ima 709, prije svega u činjenici da distributeri naftnih derivata imaju različite kanale nabavke, a time i različite uslove nabavke u pogledu dobivanja odgovarajućih popusta na kupljenu količinu. Pored toga, distributeri naftnih derivata imaju različite troškove poslovanja, koje izmiruju iz marže. Za formiranje cijene bitna je i lokacija, odnosno promet pojedine benzinske pumpe, jer pojedine pumpe prodaju jednu cisternu mjesečno, dok neke prodaju jednu cisternu u nekoliko dana, a shodno tome i cijena ovisi o vremenu kada je distributer nabavio to gorivo.

„Zasigurno da je situacija na tržištu i nagli skok cijena naftnih derivata dovoljan razlog za povećan interes građana za korištenje ove mobilne aplikacije „FMT FBiH oil info“, koja u realnom vremenu omogućava pristup svim cijenama goriva na konkretnoj lokaciji. Stoga, možemo zaključiti da je u praksi uvođenje ove mobilne aplikacije pokazalo svoju punu opravdanost u ovim ekonomski veoma zahtjevnim vremenima, te donijelo uštede svima onima koji je koriste“, poručio je ministar Vujanović.

Podsjetimo da je u Federaciji BiH od 3.04.2021. godine na snazi Odluka o propisivanju mjera neposredne kontrole cijena utvrđivanjem maksimalne visine marži za naftne derivate, kojom je privrednim društvima koja obavljaju trgovinu na veliko naftnim derivatima propisana maksimalna visina marži u apsolutnom iznosu od 0,06 KM po litru derivata, a privrednim društvima koja obavljaju djelatnost trgovine na malo naftnim derivatima propisana je maksimalna visina marži u apsolutnom iznosu od 0,25 KM po litru derivata. Distributeri su dužni pridržavati se ove odluke.

URED VLADE FEDERACIJE BiH ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU

Radio Olovo/A.M

Prikaži više

Povezani članci

Back to top button