NGO i udruženjaOlovo

OBILJEŽEN SVJETSKI DAN INTELEKTUALNOG VLASNIŠTVA

Svjetski dan intelektualnog vlasništva obilježava se svake godine 26. aprila, sa ciljem promoviranja uloge koju prava intelektualnog vlasništva imaju u podsticanju kreativnosti i inovativnosti. Ovogodišnja tema “Intelektualno vlasništvo i mladi: Inovacija za bolju budućnost” stavlja naglasak na inovacije i kreativnost mladih, prepoznajući njihov ogroman potencijal da pronađu nova i bolja rješenja koja podržavaju prelazak ka održivoj budućnosti.

Institut za intelektualno vlasništvo BiH u saradnji sa projektom  Evropske unije koji radi na unapređenju sistema prava intelektualnog vlasništva u BiH te poboljšanju konkurentnosti i inovativnosti privrede BiH organizirao je danas u Mostaru konferenciju na ovu temu.

Svjetski dan intelektualnog vlasništva predstavlja priliku za mlade ljude da spoznaju koncept  intelektualnog vlasništva, kako on utiče na stvaranje prihoda, otvaranje novih radnih mjesta te na koji način mogu svoje ideje pretvoriti u stvarnost”, izjavio je direktor Instituta za  intelektualno vlasništvo BiH Josip Merdžo.

Na konferenciji su predstavljeni oblici intelektualnog vlasništva u BiH sa posebnim fokusom na oblast patenata, žigova, industrijskog dizajna i geografskih oznaka.

Na konferenciji dodjeljena je i ovogodišnja nagrada Instituta za intelektualno vlasništvo BiH pod temom „Izgradnja bolje budućnosti uz inovacije, kreativnost i intelektualno vlasništvo“.

Dobitnici nagrada su:

  1. Asad Grabovica, Mirza Neimarlija, Kerim Oruč za rad „Robotski batler – Mr. Bob“
  2. Kenan Nazdrajić za rad „Inovacijama mladih poduzetnika ka bolјoj budućnosti – Minimalistička vektorska ilustracija“
  3. Sarah Milanović za rad „Mozaik Bugojanske Gimnazije“ 

Konferenciji je prisustvovalo preko 60 učesnika, predstavnika poslovnih inkubatora, start-up, poslovne i akademske zajednice

Obilježavanje Svjetskog dana intelektualnog vlasništva, je bila prilika da se javnost upozna sa konceptom intelektualnog vlasništva, te kako ono utiče na stvaranje prihoda, otvaranje novih radnih mjesta i na koji način se vlastite ideje mogu pretvoriti u vrijedan proizvod ili uslugu.

Prikaži više

Povezani članci

Back to top button