AktuelnoCentar za kulturuHistorijaNGO i udruženjaOlovo

“Zlatni ljiljani” 1.Slavne Olovske brigade, 1. Samostalnog sokolačkog bataljona i 126. Ilijaške brigade

Povodom 9.maja Dana Zlatnih ljiljana na najhrabrije sinove naše domovine podsjetilo je Udruženje “Senahid Bolić Bolo”Olovo.

Ratno priznanje-odlikovanje značka “Zlatni ljiljan”, dodjeljuje se pripadnicima oružanih snaga koji su se naročito istakli u oružanom suprostavljanju agresoru, doprinijeli proširenju slobodnih dijelova BiH, izvršili više djela u kojima je došla do izražaja njihova lična hrabrost i požrtvovanje, pri čemu su agresoru naneseni znatni gubici u ljudstvu i materijalnim sredstvima.

Poginuli pripadnici Armije BiH – dobitnici najvećeg ratnog priznanja značke “Zlatni ljiljan” – 1.sobbr, 1 ssb i 126. Ilijaška brigada:

Dahić (Ibrahim) Adil, pripadnik 1. “slavne” olovske brigade, poginuo 25.09.1992. godine u Prozoru.

Rotić (Avdija) Zahid, pripadnik 1. “slavne” olovske brigade, poginuo 28.09.1992. godine na Kruševu-Olovo.

Ramić (Hasib) Alija, 1. s.sokolački bataljon, poginuo 01.10.1992. godine na Kruševu-Olovo.

Kukolj (Muhamed) Esad, 1. s.sokolački bataljon, poginuo 01.10.1992. godine na Kruševu-Olovo.

Hemić (Ibrahim) Muhidin, pripadnik 1. “slavne” olovske brigade, poginuo 07.10.1992. godine na Kruševu-Olovo.

Jamaković (Ševko) Ramiz, pripadnik 1. “slavne” olovske brigade., poginuo 13.11.1992. godine u rejonu Čumića – Olovo.

Čakal (Osman) Vehid, 1. s.sokolački bataljon, poginuo 20.03.1993.godine na Kruševu -Olovo.

Duraković (Alija) Amir, pripadnik 1. “slavne” olovske brigade, poginuo 15.07.1993. godine pod nepoznatim okolnostima na putu u Zagreb.

Avdagić (Ibrahim) Sead, pripadnik 1. “slavne” olovske brigade, poginuo 22.11.1993. godine u rejonu Bakića – Olovo.

Šabić (Mehmed) Samid, pripadnik 3. bataljona 126. ilijaške brigade, poginuo 10.01.1994. godine u rejonu Salikovca – Bakići -Olovo.

Selimović (Mujo) Muamer, pripadnik 1. “slavne” olovske brigade, preminuo 16. 01.1994. godine od posljedica ranjavanja 14. januara u rejonu Kruševa-Olovo.

Bolić (Tajib) Senahid, pripadnik 1. “slavne” olovske brigade, preminuo 22. 01.1994. godine od posljedica ranjavanja 14. januara u rejonu Kruševa-Olovo.

Selimović (Ismet) Besim, pripadnik 1. “slavne” olovske brigade, poginuo 01.08.1994. godine u rejonu Krivajevića-Olovo.

Kladanjčić (Kadir) Seman, pripadnik 1. “slavne” olovske brdske brigade, poginuo 05. 11.1994. godine u rejonu Mačka – Crnoriječka visoravan.

Kehić (Hasib) Imer, pripadnik 1. “slavne” olovske brdske brigade, poginuo 16.06.1995.godine u rejonu Jasena-Ilijaš.

Neka vam je vječni rahmet a porodicama sabur.

Živi dobitnici najvećeg ratnog priznanja značke Zlatni ljiljan

1. “slavna” olovska brdska brigada: Čolaković Salem, Ibrahimović Omer, Mešić Emir, Višća Hamza, Kamenjašević Mirsad, Žilić Fahir, Kolak Dževad, Kadrić Nuraga,

1. samostalni sokolački bataljon: Kulo Nuraga, Babić Hasan, Lončar Esad, Selimović Idriz

Medalja za hrabrost: Mahmutović Hidajet, Žilić Remzo

Prikaži više

Povezani članci

Back to top button