AktuelnoIstorijaNGO i udruženjaOlovo

U POVODU OBILJEŽAVANJA 30.GODIŠNJICE FORMIRANJA 1. KORPUSA ARBiH POLOŽENO CVIJEĆE NA SPOMEN OBILJEŽJE ŠEHIDIMA I POGINULIM BRANIOCIMA OLOVA

U organizaciji Saveza brigadnih udruženja 1.Korpusa, a u saradnji sa Službom za opću upravu i društvene djelatnosti Općine Olovo- odjeljenje za BIZ i olovskim Udruženjem porodica šehida i poginulih boraca, danas je na centralno spomen obilježje položeno cvijeće i odata počast poginulim braniocima Olova. Povod je 30.godišnjica formiranja 1.Korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine. Prema riječima Nadira Sijerčića izSaveza brigadnih udruženja 1.Korpusa ovo je samo dio aktivnosti koje ovo udruženje organizuje ovim povodom.

– Drago nam je da smo danas u herojskom Olovu koje je, kada nam je bilo najteže, pokazalo svoju hrabrost I to se ne smije zaboraviti. Nakon Olova mi putujemo u Maglaj istim povodom, što pokazuje koliku je zonu odgovornosti u odbrambenom ratu imao 1.Korpus ARBiH- kazao je Sijerčić u izjavi za naš program.

Olovo je od početka 1994 do kraja rata također bilo u sastavu 1.korpusa, nakon što su, zbog poznatih komunikacijskih blokada i okruženja u kome se nalazio naš glavni grad olovska brigada bila pod komandom I u zoni odgovornosti 2. korpusa.

Podsjećamo: Odlukom Predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine od 18. avgusta 1992. godine i naredbom Štaba Vrhovne komanda Armije Republike Bosne i Hercegovine, 1. septembra 1992. godine formiran je Prvi korpus Armije Republike Bosne i Hercegovine sa sjedištem u Sarajevu . U sastav korpusa ušle su sve, do tada formirane, vojne jedinice sarajevske regije sa oko 30.000 vojnika. Za komandanta je postavljen Mustafa Hajrulahović-Talijan, zamjenik je bio Vahid Karavelić, a načelnik štabaEnver Hadzihasanaović Sredinom 1993. godine korpus je reorganizovan formiranjem operativnih grupa. Formirane su 3 operativne grupe i to:

  • OG Sarajevo – sa bazom u Sarajevu,
  • OG Tarčin – sa sjedištem u Tarčinu a obuhvatala je još i Trnovo, Fojnicu, i Kiseljak.
  • OG Visoko – sa sjedištem u Visokom koja je obuhvatala područje od Visokog do Olova.

Daljim jačanjem korpusa, krajem 1994. godine došlo je do promjene u unutrašnjoj organizaciji Armije Republike Bosne i Hercegovine. Umjesto dotadašnjih operativnih grupa, koje su postojale kao privremeni organi rukovođenja i komandovanja i koje su bile dijelovi komandi korpusa, formirane su divizije kao stalni sastavi Armije Republike Bosne i Hercegovine. U skladu sa tim promjenama, u 1. korpusu Armije Republike Bosne i Hercegovine formirane su 3 divizije. 12. divizija obuhvatala je područje grada Sarajeva (bivša OG Sarajevo), 14. divizija pokrivala je područja koja su bila u zoni odgovornosti OG-1 Pazarić i dijela OG-2 Visoko a imala je sjedište u Tarčinu (bivša OG Tarčin), dok je za sjedište 16. divizije određen Vareš, (bivša OG Visoko). U septembru 1995. godine, treći komandant korpusa postaje Nedžad Ajnadžić.

Prikaži više

Povezani članci

Back to top button