AktuelnoOlovo

Poziv potencijalnim korisnicima sredstava Budžeta Općine za 2023. godinu

Na osnovu člana 15.-28. Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH”, broj: 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 5/18, 11/09 i 99/19) pozivaju se potencijalni korisnici da dostave zahtjeve za dodjelu sredstava iz Budžeta za 2023. godinu.

Služba za ekonomske poslove priprema Dokument okvirnog budžeta za period 2023.-2025. godina, pa je u skladu s tim neophodno da koncipirate Vaše finansijske planove.

Prijedlog finansijskog plana treba da sadrže:

 1. namjenske i vlastite prihode i primitke,
 2. rashode i izdatke predviđene za trogodišnji period (budžetska i naredne dvije godine) razvrstane
  po budžetskim klasifikacijama na nivou analitičkog konta,
 3. planirani broj radnih mjesta i strukturu zaposlenih (za budžetsku i naredne dvije godine) za koje
  se traže budžetska sredstva u skladu sa smjernicama, zakonima i podzakonskim aktima,
 4. plan nabavke stalnih sredstava koji mora biti usklađen sa finansijskim planom korisnika,
 5. obrazloženje finansijskog plana,
 6. plan izdataka za kapitalne investicije po godinama i izvorima finansiranja utvrđenih DOB-om,
  posebnim zakonima ili drugim propisima,
 7. zakonske propise koji omogućavaju njegovu provedbu i
 8. izjavu o fiskalnoj odgovornosti iz člana 44. Zakona.

Obrazloženje prijedloga finansijskog plana treba da sadrži: kratak opis djelokruga rada, opis i obrazložene programe, zakonske i druge osnove na kojima se zasnivaju programi, usklađene programe sa ciljevima, strategijom i drugim dokumentima dugoročnog razvoja, ciljeve i pokazatelje na kojima se zasnivaju rezultati i procjene potrebnih sredstava za provođenje programa, izvještaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa zasnovanim na pokazateljima uspješnosti iz nadležnosti korisnika u prethodnoj godini i ostala obrazloženja i dokumentaciju.

Na osnovu pristiglih finansijskih planova, koji su planirani realno i ekonomično, utvrditi će se prioriteti.

Potencijalni korisnici dužni su svoje finansijske planove dostaviti Službi za ekonomske poslove do 19.09.2022. godine.

Neblagovremeni zahtjevi neće se uzeti u razmatranje.

Na osnovu člana 15.-28. Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH”, broj: 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 5/18, 11/19 i 99/19) upućen je poziv potencijalnim korisnicima da dostave zahtjeve za dodjelu sredstava iz Budžeta za 2023. godinu (poziv objavljen na službenoj stranici Općine Olovo).

Pozivam Vas da o naprijed navedenom obavijestite udruženja građana sa sjedištem na području općine Olovo. Obaveza Udruženja je da sa zahtjevom za dodjelu nepovratnih grantova iz budžeta obavezno dostave Izvod iz Registra Udruženja, ne stariji od 6 mjeseci.

Potencijalni korisnici dužni su svoje finansijske planove dostaviti Službi za ekonomske poslove najdalje do 19.09.2022. godine.

Neblagovremeni zahtjevi neće se uzeti u razmatranje.

Prikaži više

Povezani članci

Back to top button