AktuelnoOlovo

Predstavnici općine Olovo u Neumu na Konferenciji o ulozi Mjesnih zajednica u BiH i šire

Pored predstavnika donatora Vlada Švicarske i Švedske, na konferenciji su prisutni i predstavnici UNDP, Saveza općina i gradova FBiH i RS, predstavnici 41 jedinice lokalne samuprave-općine i gradovi, te predstavnici svih MZ koje su u projektu.

Na konferenciji koja se održava u Neumu od 25. do 27.oktobra 2022.godine pored predstavnika Općine Olovo učestvuju i predstavnici pet Mjesnih zajednica općine Olovo .

Teme dvodnevne konferencije su :

Zašto je uloga MZ važna ,Jačanje uloge MZ od 2016.godine do danas, koja predviđa i panel diskusije-Kreiranje politika i regulatornog okvira za poboljšano funkcionisanje MZ, Uloga MZ u regiji i šire .

Prikaži više

Povezani članci

Back to top button