AktuelnoNGO i udruženjaOlovo

AKTIVNOSTI U LD “TETRIJEB” OLOVO

Osim što je krenula lovna sezona u LD “Tetrijeb” Olovo bilježimo i niz drugih aktivnosti koje potvrđuju da je ovo jedno od najaktivnijih olovskih udruženja.

U subotu 29.10.2022.godine na prostoru Gradske pijace u Olovu održana je uzgojna smotra lovačkih pasa. Svi lovci su imali priliku, ali i obavezu dovesti lovačkog psa-koji posjeduje rodovnik na ocjenu. Pri tom je izvršeno i čipovanje, te vakcinacija od strane Veterinara ispred veterinarske stanice Olovo.

Uzgoj lovačkih pasa, držanje i korištenje u lovu, mora biti u skladu sa Zakonom i Zakonskim propisima koji propisuju ili uređuju ovu oblast. Lovačka društva imaju obavezu voditi lovnu kinelogiju i u skladu sa Zakonom predviđenim za ovu oblast poštovati predviđene procedure.Stručna služba će putem svojih lovočuvara vršiti pregled (kontrolu) po LS oko upotrebe i korištenja lovačih pasa u lovu na području LD.

Dva dana ranije, 27.10.2022.godine, u prostrijama LD “Tetrijeb” Olovo, je upriličeno polaganje lovačkog ispita za lovce pripravnike, pred tročlanom komisijom u sastavu: Muharem Bahor, dipl.ing.šum.-predsjednik, Dalija Mujkić dipl.ing.šum.-član, Enez Kopić, dipl.ing.šum. -član i Alen Gurda, dipl.ng.šum. -Zapisničar

Od ukupno 21 prisutnog kandidata za polaganje lovačkog ispita, na osnovu pregleda komisije ustanovljeno je da su svi kandidati uspješno položili lovački ispit.

Izvor: Stručna služba LD Tetrijeb Olovo

Prikaži više

Povezani članci

Back to top button