AktuelnoMjesne zajedniceOlovo

Održana centralna Javna rasprava o Nacrtu budžeta Općine Olovo

U sali općinskog vijeća Olovo juče je održana centralna Javna rasprava o Nacrtu budžeta Općine Olovo za 2023.godinu.Prisutni na Javnoj raspravi imali su priliku predložiti svoje prijedloge ,sugestije i primjedbe na Nacrt budžeta.Podsjećamo zaključkom Općinskog vijeća Olovo od 18.11.2022. ove godine usvojen je Nacrt Budžeta Općine Olovo za 2023. godinu. Po usvajanju Nacrt je upućen u javnu raspravu u trajanju od 15 dana.

Prijedlozi koji su se mogli čuti na Javnoj raspravi od strane predstavnika MZ Kamensko Taiba Mulića i Ferida Žilića predsjednika MZ Careva Ćuprija kao i Adnana Klempića koordinatora Općine Olovo za rad sa MZ dostavljeni su nadležnoj Općinskoj službi u pismenoj formi koja će iste uputiti na usvajanje Općinskom vijeću Olovo.

Prijedlog MZ Kamensko je da se u Nacrtu budžeta Općine Olovo predvide sredstva za zimsko održavanje puteva kao i da se relizuju prijedlozi MZ za asfaltiranje i izgradnju infrastrukture za rasvjetu prema šest zaseoka ove MZ .

Prijedlog MZ Careva Ćuprija je da se pomogne rad predstavnika MZ kako bi mogli finansirati rad i putne troškove kao i pomoć u realizaciji projekata koje je potrebano uraditi na području ove MZ.

Da podsjetimo Nacrt budzeta Općine Olovo je planiran u iznosu od 6,2 milona KM i u odnosu na prošlu godinu uvećan je za 1,8 milona KM.

Tonski zapis sa Javne rasprave

Prikaži više

Povezani članci

Back to top button