AktuelnoObrazovanjeVijesti iz BiH

Razredna klima kao faktor uspjeha nastavnog procesa

Sarajevo, 16.01.2023. godine: Završena je edukacija prosvjetnih savjetnica i savjetnika na temu „Ometanje nastave – utjecaji na nastavni proces“ čiji je cilj bio unaprijediti znanje i kompetencije na području razumijevanja faktora koji utiču na odvijanje nastavnog procesa u školama srednjeg stručnog i tehničkog obrazovanja. Na obuci koja je trajala 120 sati i odvijala se u online okruženju učestvovali su prosvjetni savjetnici i savjetnice iz Pedagoškog zavoda Zenica i Pedagoškog zavoda Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

U fokusu obuke je stajalo ometanje nastave koje prema autoru Gert Lohnmann-u čine „događaji koji prekidaju ili onemogućavaju proces podučavanja i učenja na takav način da djelimično ili u potpunosti stavljaju van snage preduslove pod kojima su podučavanje i učenje mogući“. Nastavni proces mogu ometati kako učenice i učenici, tako i nastavno osoblje ili neki eksterni faktori.

Tokom obuke obrađene su različite metode i poželjne reakcije na ometajuće ponašanje učenika i učenica. Prosvjetni savjetnici i savjetnice su kroz obuku učili o primjerima iz prakse i o učinkovitom rješavanju nesporazuma te upravljanju različitim komunikacijskim modelima.

Učesnice i učesnici obuke su posebno važnim istakli koncept vizualnog učenja prema John Hattie-ju i Klaus Zerer-u, a koji se fokusira na pitanje u kojoj mjeri nastavnik/nastavnica utječe na učenje i svijest o učenju svojih učenika/učenica. Prema ovom konceptu, zadatak nastavnika/nastavnice je da pokuša odrediti različite faktore i komponente koji imaju utjecaja na učenje njegovih/njenih učenika/učenica. U skladu s tim, John Hattie i Klaus Zerer smatraju da je stav nastavnika/nastavnice o učenju i uloga koju pri tome igra, važan aspekt koji utječe na postignuće i učinak koji učenik/učenica ostvaruje, s obzirom da je nastavnik/nastavnica odgovoran/odgovorna za podučavanje, ocjenjivanje i provođenje promjena u ponašanju. Uz saznanja sa ove obuke i prosvjetni savjetnici i savjetnice moći će pripremiti nove nastavnike/nastavnice za njihov odabrani poziv.

Obuka za prosvjetne savjetnice i savjetnike je realizovana u okviru projekta „Stručno obrazovanje u Bosni i Hercegovini“ kojeg provodi Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH u ime Vlada Švicarske i SR Njemačke. Projekat podržava partnerske škole u uspostavljanju i realizaciji dualno organizovanog stručnog obrazovanja u skladu sa potrebama tržišta rada.

Prikaži više

Povezani članci

Back to top button