AktuelnoEkologijaVijesti iz ZDK

Upozorenje građanima zbog nesavjesnog spaljivanja korova

U narednom periodu očekuje se poboljšanje vremenskih prilika zbog kojih će se intenzivirati izvođenje proljetnih radova na čišćenju livada, obradivih površina i šuma, spaljivanjem niskog rastinja, korova i slično.

S tim u vezi, a u cilju preventivnog djelovanja, u narednom periodu planirano je intenzivnije postupanje na sprovođenju mjera zaštite od požara i eksplozija, kao i mjera na sprečavanju izazivanja i širenja šumskih požara.

Vrlo često, usljed nepažnje, paljevine izmaknu kontroli i pretvore se u požare sa velikim posljedicama, stoga ovom prilikom apelujemo na građane da izbjegavaju ovaj način uništavanja korova i čišćenja njiva. Također, pozivamo građane na maksimalan oprez kod eventualnog paljenja vatre, kako bi se izbjegle neželjene posljedice.

Izazivanje šumskog požara, namjerno ili nepažnjom predstavlja krivično djelo iz člana 317. Krivičnog zakona FBiH „Izazivanje šumskog požara“, gdje je u stavu 1. navedenog člana predviđena kazna zatvora od jedne do osam godina za izvršioca ovog krivičnog djela, ukoliko je usljed izazvanog požara nastupila šteta velikih razmjera ili je izazvano istovremeno više šumskih požara. U stavu 3. naznačenog člana je određeno da će se počinilac navedenog krivičnog djela kazniti novčanom kaznom ili kaznom zatvora do dvije godine, ukoliko je isto počinio iz nehata.

U narednom periodu, službenici policije će, postupajući po prijavama za požare, intenzivnije raditi i djelovati na prikupljanju informacija u vezi sa nastankom istih, a protiv lica za koja budu postojali osnovi sumnje da su izazvali požar, bilo sa umišljajem ili iz nehata, preduzet će se odgovarajuće mjere iz nadležnosti policijskih službenika.

Odsjek za odnose sa javnošću,

analitiku i planiranje

Prikaži više

Povezani članci

Back to top button