AktuelnoObrazovanjeOlovo

Učenici MSŠ Olovo prezentovali projekat “Porodica,učenik,škola – kako do bolje saradnje,odgoja i obrazovanja “

U MSŠ “Musa Ćazim Ćatić” tokom proteklih skoro četiri mjeseca profesori i učenici radili su na projektu “Porodica,učenik,škola – kako do bolje saradnje i obrazovanja”.

Sama ideja za projekat nastala je sa ciljem da se uspostavi veća saradnja učenika,profesora i roditelja međusobno kao i sa institucijama lokalne zajednice kako bi se lakše detektovali i prevenirali problemi koji se javljaju u svakodnevnom životu i radu tokom srednjoškolskog obrazovanja.

Završna prezentacija projekta održana je u SRC Ajdinovići.Tokom prezentacije  učenici od prvog do četvrtog razreda raspoređeni u četiri grupe prezentovali su teme na kojima su radili tokom proteklih mjeseci.Maloljetnička delikvencija,pornografija,uticaj interneta na ponašanje djece,ekstremni tumači vjere,depresija ,igre na sreću i ekologija.

Podršku projektu od ideje do realizacije dao je direktor škole Mujo Manso kao i voditelj projekta  prof.Ibrahim Mehić dok su u projektnom timu  bile profesorice Amela Blažević,Enisa Buševac,Emir Smailhodžić ,Amina Milunić i Mersida Manso.

Pored učenika,profesora i roditelja na prezentaciji projekta su bili i predstavnici PS Olovo,Centra za socijalni rad i Centra za kulturu,sport i informisanje Olovo.

Cilj projekta prema riječima profesorice Manso bio je da svi damo doprinos da mlade ljude upozorimo i usmjerimo ka pravim životnim vrijednostima.

Sve teme o kojima su učenici iznijeli svoje mišljenje tokom i nakon prezentacije ,kao i u anonimnoj anketi za roditelje i učenike su jednako važne i o njima se treba razgovarati i sa nadležnima raditi na iznalaženju rješenja.

Tokom prezentacije upriličen je  razgovora učesnika prvenstveno roditelja koji su imali priliku iznijeti svoje mišljenje i ukazati na probleme sa kojima se susreću u svakodnevnoj komunikaciji sa djecom i sve većim izazovima koje nosi vrijeme digitalnih tehnologija.

Ovdje poslušajte reportažni zapis koji smo zabilježili tokom prezentacije,

Pored ostalog moglo se čuti da nije lako ni učenicima ni roditeljima ali ni profesorima jer novo vrijeme traži  angažman svih u društvenoj zajednici gdje posebno naglašeno da je komunikacija i razgovor poželjan u svim situacijama kako bi se problem rješavali a ne ignorisali.

Vođa projekta profesor Ibrahim Mehić na kraju se zahvalio svim učesnicima u projektu  kao i direktoru SRCA Džaninu Džakmiću koji je bio domaćin i jednodnevnog izleta za učenike i profesore MSŠ “Musa Ćazim Ćatić”.  

Radio Olovo/Amira Milunić

Prikaži više

Povezani članci

Back to top button