AktuelnoOlovo

P R O G R A M O UTROŠKU SREDSTAVA  „POTICAJ  ZA RAZVOJ POLJOPRIVREDE“  UTVRĐENIM BUDŽETOM  OPĆINE OLOVO ZA 2023. GODINU

Općina Olovo objavila je Program i Uputstvo o poticanju poljoprivredne proizvodnje usvojene na  XVII redovnoj sjednici Općinskog vijeća, održanoj dana 25.05.2023. godine. 

Podaci o programu:

Program odobren od strane Općinskog vijeća ———————————– za 2023. godinu

Period realizacije Programa: —————————————–25.05. do 31.12.2023. godina

Ukupna vrijednost Programa: ———————————————————-142.700,00 KM

Struktura izvora sredstava:

  1. Budžet Općine Olova za 2023. godinu („Službeni glasnik Općine Olovo broj:1/23), planirana sredstva —————————————————————–60.000,00 KM
  2. Grant sredstva za poticaje u poljoprivredi za 2023. godinu Ministarstva za poljoprivredu šumarstvo i vodoprivredu Zeničko–dobojskog kantona -50.000,00KM
  3. Grant sredstva MUSLIM AID ASSOCIATION za projekat „Ekonomsko osnaživanje socijalno i materijalno ugroženih osoba i mladih osoba kroz plasteničku proizvodnju povrća u plastenicima“ u 2023. godinu———————-32.700,00  KM

Nosilac programa: Služba za ekonomske poslove.

CILJEVI PROGRAMA

  • povećanje i unapređenje poljoprivredne proizvodnje,
  • razvoj i očuvanje ruralnog područja,
  1. KRITERIJ ZA RASPODJELU SREDSTAVA

Odobrena finansijska sredstva iz Budžeta Općine Olovo “Poticaj poljoprivrednoj proizvodnji” će se raspoređivati prema općim i posebnim kriterijima propisanim ovim Programom i Uputstvom

Opći i posebni kriteriji:

  • Pravo na ostvarivanje novčane podrške imaju sva fizička i pravna lica i registrovani obrtnici koji se bave primarnom poljoprivrednom proizvodnjom sa stalnim prebivalištem, a za pravna lica sa sjedištem, na području općine Olovo i koji imaju zasnovanu poljoprivrednu proizvodnju na teritoriji općine Olovo.
  • Klijenti koji su upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava, odnosno Registar klijenata.

Posebni kriteriji za poticaje propisani su Uputstvom o poticanju primarne poljoprivredne proizvodnje za 2023. godinu.

A)        Ekonomsko osnaživanje socijalno i materijalno ugroženih
osoba i mladih osoba kroz plasteničku proizvodnju povrća u plastenicima“ u 2023. godin

           Projekat sufinansiran sa humanitarnom organizacijom Muslim Aid BiH

Red. brojVRSTA PODRŠKEIZNOS PODRŠKE KM
1.Nabavka 20 plastenika u površini od 100 m² Učešće Općine Olovo =26.960,00 KM Učešće MMA=32.700,00 KM59.660,00

                                                                                                         UKUPNO: 59.660,00 KM

Učešće u Projektu: Muslim Aid-a je 40%, Općine Olovo 40%, poljoprivrednog proizvođača 20%.

Realizacija Projekta početi će u septembru mjesecu tekuće godine.

Sredstva iz tačke A, u iznosu od 26.960,00 KM obezbijediti će Općina Olovo sa pozicije 614414 – Podsticaji poljoprivrednoj proizvodnji. Za ovaj program biti će raspisan Javni poziv, u kojem će precizno biti navedeni opći i posebni uslovi koje kandidati morati ispunjavati i navedena propisana dokumentacija koju moraju dostaviti.

Podrška za nabavku mehanizacije u poljoprivredi (kombajn)

Podržava se nabavka polovnog kombajna. Maksimalan iznos podrške je 35.000,00 KM.

Poljoprivredni proizvođač nabavku kombajna dokazuje računom o kupovini koji je naslovljen na obrt. Pravo na ostvarivanje podrške imaju poljoprivredni proizvođači koji imaju registrovanu  poljoprivrednu djelatnost kao osnovno zanimanje, u skladu sa Zakonom o obrtu i srodnim djelatnostima u Federaciji Bosne i Hecegovine. Za ovaj program biti će raspisan Javni poziv, u kojem će precizno biti navedeni opći i posebni uslovi koje će poljoprivredni proizvođači morati ispunjavati i navedena propisana dokumentacija koju moraju dostaviti.

  • Animalna proizvodnja

 Raspodjela sredstava poticaja za animalnu proizvodnju

Br:Vrsta podrškeIznos podrške (KM)Iznos podrške (KM)
1.Držanje krava za mužuFizičko lice 120,00 KM/grlo  Pravna lica i Registrovan obrt osnovno zanimanje 160,00 KM/grlo, dopunsko zanimanje140,00 KM/grlo
2Uzgoj brojleraFizičko lice 0,05 KM/kljunObrt 0,10 KM po kljunu
3Tov junadiFizičko lice 100,00 KM/grluPravna lica i Obrt 130,00 KM/grlu,osnovno zanimanje dopunsko zanimanje 110,00 KM/grlo
4.Osnovno stado ovacaFizičko lice 7,00 KM/grloPravna lica i Obrt, osnovno zanimanje 10,00 KM/grlo, dopunsko zanimanje 8,00 KM/grlo
5.Uzgoj pčelinjih zajednicaFizičko lice 6,00 KM/košnica  Pravna lica i Obrt, osnovno zanimanje  8,00 KM/košnica dopunsko zanimanje 7,00 KM/košnica
Ukupan iznos za animalnu proizvodnju =30.000,00KM      

C)BILJNA PROIZVODNJA

Raspodjela sredstava poticaja za biljnu proizvodnju

Red.brojVrsta podrškeIznos podrškeIznos podrške za obrt
1Proizvodnja kornišonaFizička lica 200,00 KM/dunumPravna lica i Obrt osn. zanimanje 300,00KM/dulum
2Proizvodnja svježeg povrća u plastenicimaFizička lica 1,20 KM/m²Pravna lica i Obrt  1,50KM/m²
3.Proizvodnja borovnice i malineFizička lica 100,00 KM/dulumPravna lica i Obrt osn. zanimanje 150,00 KM/dulum
3Proizvodnja voća,(jabuke kruške,šljveFizička lica 50,00 KM/dulumPravna lica i Obrt osn. Zanimanje 80,00 KM/dulum
  4.Proizvodnja jarih žitarica (pšenica jara, zob, ječam)Fizička lica 100,00 KM/dulumPravna lica i Obrt osnovno zanimanje 150,00 KM/dulum
5.Proizvodnja krompiraFizička lica 120,00 KM/dulumPravna lica i Obrt osnovno zanimanje 150,00 KM/dulum
  6.Proizvodnja kukuruzaFizička lica 120,00 KM/dulumPravna lica i Obrt osnovno zanimanje 150,00 KM/dulum
Ukupan iznos za biljnu proizvodnju =30.000,00KM

2. Način ostvarenja novčanih podrških u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji

Podrške u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji ostvaruju poljoprivredni proizvođači koji ispunjavaju uslove propisane ovim Programom i Uputstvom za poticaje u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji za 2023. godinu. Poljoprivredni proizvođači podnose zahtjev sa propisanom dokumentacijom Službi za ekonomske poslove nadležnoj za poslove poljoprivrede. Na osnovu zapisnika koji će sačiniti komisija na licu mjesta i propisane dokumentacije nadležna komisija izvršiti će obračun podrške i obavijestiti stranku o ostvarenom pravu. Zahjevi koji ne ispunjavaju propisane uslove odbaciti će se kao neosnovani.

  • IZVORI SREDSTAVA

Iznos sredstava odobrenih budžetom Općine Olovo za 2023. godinu (“Službeni glasnik Općine Olovo”, broj: 1/23) na poziciji 614414-Podsticaji poljoprivrednoj proizvodnji, planirana sredstva u visini od 60.000,00 KM i grantovi navedeni u poglavlju „Podaci o programu“

4. REALIZACIJA PROGRAMA

Program će se realizovati po Uputstvu za ostvarivanje novčanih podrški sa potrebnim obrascima, koje će izraditi nadležna služba za poslove poljoprivrede.

                       PREDSJEDAVAJUĆI

                     OPĆINSKOG VIJEĆA

           Amir Muminović, BA poslovanja

Prikaži više

Povezani članci

Back to top button