AktuelnoOlovo

Centar za socijalni rad Olovo – OBAVIJEST ZA KORISNIKE PRAVA NA DJEČIJI DODATAK

Obavještenje u vezi nastavka ostvarivanja prava na dječiji dodatak za zakonske zastupnike malodobne djece koji su zahtjev za priznavanje prava podnijeli u oktobru 2022 godine

Obavještavamo zakonske zastupnike malodobne djece koji su zahtjev za priznavanje prava na dječiji dodatak podnijeli u oktobru 2022.godine , da su dužni obnoviti zahtjev za nastavak ostvarivanja prava na dječiji dodatak u mjesecu augustu 2023.godine.

Uz zahtjev (Obrazac F BiH –DD ) za nastavak ostvarivanja prava na dječiji dodatak, potrebno je priložiti slijedeću dokumentaciju:

a)      CIPS prijave svih članova zajedničkog domaćinstva

b)      kućnu listu ovjerenu od strane nadležnog općinskog organa;

c)      izjavu zakonskog zastupnika u kojoj se navode objektivni razlozi nepodudaranja

CIPS prijava i kućne liste (u slučaju nepodudaranja istih), koja se daje u

ovom centru za socijalni rad;

d)      izjavu u kojoj će zakonski zastupnik djeteta potvrditi da su svi ostali podaci i dostavljena dokumentacija uz prvobitni zahtjev ostali nepromijenjeni, koja ne mora biti ovjerena od strane nadležnog opštinskog organa i koja se daje u ovom centru za socijalni rad

e) dokaz o prihodima za posljednja tri mjeseca prije podnošenja zahtjeva koji su propisani čl.10.11.12. i 13.Pravilnika:

  • uvjerenje službe za zapošljavanje Zeničko – dobojskog kantona Biro-Olovo za nezaposlenog člana domaćinstva uključujući i dijete mlađe od 18 godina koje nije na redovnom školovanju
  • platne liste za maj, juni i juli 2023.godine za zaposlenog člana domaćinstva,
  • uvjerenje Službe za boračko-invalidsku zaštitu – Služba za opću upravu i društvene djelatnosti općina Olovo o prihodima ostavrenim po propisima o boračko invalidskoj zaštiti (za maj, juni i juli 2023.godine);
  • izjave roditelja malodobne djece i drugih punoljetnih članova domaćinstva da nisu korisnici prihoda po osnovu životnog osiguranja i nasljedstva (ovjerene u općini Olovo), s tim da će jedan od roditelja izjavu dati za sebe i malodobnu djecu na istom obrascu;

Za djecu koja su napunila ili će napuniti 15 godina života i stariju djecu, u školskoj 2023/2024. godini, dostaviti uvjerenje o redovnom školovanju, nakon početka nastave u javnim ustanovama.

Sve ostale dokaze o prihodima koji se pribavljaju iz Porezne ispostave Olovo,te prihode odstvarene po propisima o penzijskom – invalidskom osiguranju pribavit će ovaj Centar po službenoj dužnosti.

Centar za socijalni rad Olovo

Prikaži više

Povezani članci

Back to top button