AktuelnoPrivreda

Porezni obveznici Federacije BiH su u razdoblju januar – avgust 2023. godine uplatili 4.962.078.761 KM javnih prihoda

I. Porezna uprava Federacije BiH obavještava javnost da su porezni obveznici Federacije BiH u razdoblju siječanj – kolovoz 2023. godine uplatili 4.962.078.761 KM javnih prihoda, što je u odnosu isto razdoblje 2022. godine više za 722.863.241 KM, ili za 18,45 %.

Uplate javnih prihoda u razdoblju siječanj – kolovoz 2023. godine u odnosu na siječanj – kolovoz 2022. godine po kantonima prikazujemo u sljedećoj tablici:

R.br.KantoniSiječanj – kolovoz 2022Siječanj – kolovoz 2023Index (siječanj – kolovoz 23/22)Razlika u KMUdio u ukupnoj naplati (%)
1.Sarajevski1.547.920.6081.797.414.389116,12249.493.78136,22
2.Tuzlanski719.339.769833.077.248115,81113.737.47916,79
3.Zeničko-dobojski553.544.661615.407.090111,1861.862.42812,40
4.Hercegovačko-neretvanski479.046.192569.599.291118,9090.553.09911,48
5.Srednjobosanski313.568.703457.148.857145,79143.580.1549,21
6.Unsko-sanski250.899.400280.596.779111,8429.697.3795,65
7.Zapadnohercegovački161.893.173195.698.501120,8833.805.3283,94
8.Kanton 1076.301.97193.217.060122,1716.915.0901,88
9.Bosansko-podrinjski43.857.71069.786.795159,1225.929.0851,41
10.Posavski42.843.33250.132.750117,017.289.4191,01
UKUPNO4.189.215.5194.962.078.761118,45772.863.241100,00

Struktura naplate javnih prihoda za razdoblje siječanj – kolovoz 2023. godine je sljedeća:

-porez na dobit i zaostali prihodi od poreza na dobit iznose 469.840.535 KM,

-porez na dohodak i zaostali prihodi od poreza fizičkih lica iznose 450.805.752 KM,

-porez na promet nepokretnosti i prava iznosi 63.437.129 KM,

-porez na imovinu, nasljeđe i poklon naplaćen je u iznosu 33.830.458 KM,

-zaostali prihodi od ostalih poreza naplaćeni su u iznosu 343.175 KM,

-takse i naknade naplaćene su u iznosu 497.034.784 KM,

-novčane kazne naplaćene su u iznosu 40.432.849 KM,

-članarine naplaćene su u iznosu 8.805.621 KM,

-ostali javni prihodi naplaćeni su u iznosu 4.250.979 KM.

U razdoblju siječanj-kolovoz 2023. godine naplaćeni su doprinosi za mirovinsko i invalidsko osiguranje, zdravstveno osiguranje i doprinosi za slučaj nezaposlenosti u ukupnom iznosu 3.391.516.651 KM.

U strukturi doprinosa za razdoblje siječanj – kolovoz 2023. godine naplaćeni su:

-doprinosi za PIO/MIO u iznosu 1.836.162.432 KM,

-doprinosi za zdravstveno osiguranje u iznosu 1.403.067.149 KM,

-doprinosi za osiguranje za slučaj nezaposlenosti u iznosu 152.287.070 KM.

II. Broj zaposlenih u Federaciji BiH

Broj zaposlenih prema prebivalištu zaposlenika na dan 31.8.2023. godine je 539.976. U odnosu na objavljeni podatak o broju zaposlenih na dan 31.8.2022. godine kada je broj zaposlenih iznosio 533.535 ovaj broj je veći za 6.441, a u odnosu na prethodno objavljeni podatak o broju zaposlenih na dan 31.7.2023. godine kada je iznosio 541.808, manji je za 1.832.

Broj zaposlenih prema prebivalištu osiguranog lica
KantonBroj zaposlenih po prebivalištu zaposlenika na dan 31.8.2023.Broj zaposlenih po prebivalištu zaposlenika na dan 31.8.2022.Razlika 2023 – 2022
Kanton Sarajevo147.011144.1502.861
Tuzlanski kanton103.078102.453625
Zeničko-dobojski kanton86.83886.163675
Hercegovačko-neretvanski kanton55.84654.6941.152
Srednjobosanski kanton52.40852.201207
Unsko-sanski kanton39.06538.794271
Zapadnohercegovački kanton21.78821.307481
Kanton 1011.56511.54817
Bosansko-podrinjski kanton7.4697.533-64
Posavski kanton5.7815.801-20
Republika Srpska8.2528.053199
Brčko distrikt87583837
Ukupno:539.976533.5356.441

Stanje broja zaposlenih na dan 31.08.2023. godine po prebivalištu zaposlenika i sjedištu poslodavca razvrstanih po kantonima i općinama može se vidjeti na linku ovdje.

III. Porezna uprava se zahvaljuje svim poreznim obveznicima koji uredno izvršavaju svoje porezne obveze i poziva sve porezne obveznike da posluju legalno, da svoj novac koriste za unapređenje poslovanja, investicije, razvoj, za isplatu plaća zaposlenicima, a ne da teško zarađeni novac troše na plaćanje kazni i kamata. Porezna uprava poziva obveznike da svoje obveze izvršavaju blagovremeno, da ih dobrovoljno prijavljuju i plaćaju, da prijave svakog radnika, odnosno da posluju sukladno poreznim i drugim važećim propisima, jer je to najbolji i najsigurniji način poslovanja. 

Porezna uprava će na sve načine pomagati obveznike koji pokazuju da imaju namjeru i žele izvršavati sve svoje porezne obveze, a iskazati odlučnost za poduzimanje svih mjera prema obveznicima koji ih žele izbjeći, te poduzetim mjerama i aktivnostima ove obveznike usmjeriti na zakonito postupanje.

Želimo biti partner poreznim obveznicima i graditi transparentne odnose zasnovane na važećim zakonima.

Porezna uprava se zahvaljuje svim medijima na suradnji. Svojim izvještavanjem o našem radu doprinijeli ste transparentnijem radu Porezne uprave i podizanju ukupne svijesti poreznih obveznika da izmiruju svoje obveze. Pozivamo vas da i dalje pratite rad Porezne uprave.

Također, Porezna uprava FBiH poziva sudove da blagovremeno u zakonom propisanom iznosu izriču sankcije kako bi iste imale brži i veći preventivni učinak, jer sankcija koja se brzo izriče i kad je manja ima veći učinak od sankcije koja se izriče nakon dužeg perioda.

Poreznoj upravi nije primarni cilj kažnjavanje poreznih obveznika, već je osnovni cilj da svaki porezni obveznik blagovremeno i sukladno zakonu plaća svoje porezne obveze, u cilju efikasnijeg učinka sankcije.

Porezna uprava poziva računovodstvenu i revizorsku profesiju da radi na način koji služi javnom interesu i da postupa sukladno važećim zakonima, kao i da se suzdrži od bilo kojeg ponašanja koje može štetiti javnom interesu i biti diskreditirajuće za računovodstvenu i revizorsku profesiju.

Odgovornost računovođe nije isključivo u tome da se zadovolje potrebe pojedinačnog poslodavca, nego da postupa sukladno važećim propisima i tako djeluje u javnom interesu. Vaša struka može i treba da ima značajnu ulogu u sprečavanju nelegalnih aktivnosti poreznih obveznika i odgovornih osoba, tako da svojim savjetima i radnjama utičete da ove osobe ne vrše nezakonite radnje, a da one koji to čine prijavite Poreznoj upravi. Kako ne biste bili sudionici u vršenju nezakonitih aktivnosti pozivamo vas da Poreznoj upravi prijavite sve nezakonite radnje koje se odnose na izbjegavanje ili neplaćanje javnih prihoda poreznih obveznika kod kojih obavljate aktivnosti.    

Budite partner i saveznik Porezne uprave u borbi protiv nezakonitog poslovanja.

Porezna uprava Federacije BiH poziva notare u Federaciji BiH da kao nositelji javne službe prilikom obavljanja pravnih poslova čiji je predmet prijenos ili stjecanje vlasništva ili drugih stvarnih prava vode računa o zakonskim uvjetima koje je neophodno ispuniti za nesmetan promet i tako rade za dobrobit pravnog sustava i svih građana.

Porezna uprava poziva službu notara da u cilju efikasnije provedbe zakona prilikom sačinjavanja kupoprodajnih ugovora vode računa i o odredbama: Članka 55. Zakona o porezu na dobit, članka 18. stavak 1. i 3. Zakona o financijskom poslovanju i članka 31. stavak 1. Zakona o Poreznoj upravi Federacije BiH i tako zaključenjem ugovora izbjegnu rizik nepoštivanja zakona.

Budite partner Porezne uprave u poštivanju poreznih zakona.

Porezna uprava Federacije BiH poziva sve radnike koji rade na crno da o tome obavijeste Poreznu upravu. Porezna uprava će sve prijave ozbiljno i temeljito razmotriti i po njima postupiti sukladno zakonu, svojim nadležnostima i raspoloživim kapacitetima, te poduzeti sve mjere koje joj stoje na raspolaganju kako bi poslodavci izvršili prijavu radnika. Samo tako moći ćete ostvariti svoja zakonom zagarantirana prava: pravo na zdravstvenu zaštitu, pravo na mirovinsko i invalidsko osiguranje i druga prava koja vam pripadaju na temelju radnog odnosa.

Učinite korak i pomozite sebi. Porezna uprava je odlučna da vam pomogne! Da li ste vi odlučni da pomognete sebi? Budite partner Porezne uprave u sprečavanju rada na crno!

Poštovani radnici, posebno mladi, ovo je vaša domovina i u njoj trebate ostati i biti sretni, a nikako obespravljeni, poniženi i eksploatirani.

Ne dozvolite da vaša prava i sreću umanjuju oni koji vas ne prijavljuju i ne plaćaju poreze i doprinose varajući tako i vas i državu, a istovremeno uvećavajući svoje bogatstvo. Porezi i doprinosi su i vaš novac.

Zajedno učinimo društvo pravednijim.

Svaka prijava uživat će punu diskreciju, a prijave možete dostaviti anonimno putem:

  • e-maila: sivaekonomija@fpu.gov.ba i primjedbe@fpu.gov.ba,
  • SMS poruke na broj mobitela 061 724 610,
  • besplatnog poziva na broj 080 020 333 i
  • pošte na adresu Husrefa Redžića 4, Sarajevo, uz naznaku „Nepravilnosti“.
     

Vaša Porezna uprava Federacije BiH

Prikaži više

Povezani članci

Back to top button