AktuelnoOlovo

DOM ZDRAVLJA OLOVO LICITACIJOM PRODAJE POLOVNE AUTOMOBILE I DEMONTIRANI POKROVNI LIM

JAVNA USTANOVA DOM ZDRAVLJA

SA STACIONAROM OLOVO

Branilaca Olova bb

Tel: 032/828-080

Fax: 032/828-081

Na osnovu člana 30. Statuta JU Dom zdravlja sa stacionarom Olovo, Odluke Upravnog odbora JU Dom zdravlja sa stacionarom Olovo broj: UO-3009-3/23 od 01.12.2023. godine o prodaji neispravnih polovnih automobila i demontiranog pokrovnog lima sa centralnog objekta, kao i Rješenja v.d. direktora broj: 3132/23 o imenovanju Komisije za provođenje javne licitacije, JU Dom zdravlja sa stacionarom Olovo objavljuje

J A V N I O G L A S

O PROVOĐENJU POSTUPKA LICITACIJE

PRODAJA NEISPRAVNIH POLOVNIH AUTOMOBILA I DEMONTIRANOG POKROVNOG LIMA SA CENTRALNOG OBJEKTA

PUTEM PRIKUPLJANJA PISMENIH PONUDA

I

Neispravni polovni automobili i demontirani pokrovni lim sa centralnog objekta.

LOT 1: LADA 110 GTE, godina proizvodnje 2004. godina, 66 Kw, benzin

početna cijena je – 496,62 KM;

LOT 2: FIAT DUCATO 230 b, godina proizvodnje 1996. godina, 80 kW benzin

početna cijena je – 1.202,76 KM;

LOT 3: FIAT PUNTO, godina proizvodnje 2008. godina, 44kW benzin

početna cijena je – 956,10 KM;

LOT 4: M1 PUTNIČKI AUTOMOBIL, VOLKSVAGEN 70 X0A, godina proizvodnje 1999. godina, 57

kW dizel, početna cijena je – 2.343,40 KM;

LOT 5: DEMONTIRANI POKROVNI ALUMINIJSKI LIM sa početnom cijenom od 2,00 KM/kg

(cca 4.950 kg koji se prodaje u cjelokupnoj količini, a tačna količina lima će se utvrditi vaganjem na vagi u Olovskim Lukama – Klas d.d.) i

LOT 6: OSTALA LIMARIJA sa početnom cijenom od 0,20 KM/kg (cca 270 kg koji se prodaje u

cjelokupnoj količini, a tačna količina lima će se utvrditi vaganjem na vagi u Olovskim Lukama – Klas d.d.)

Integralni tekst Javnog oglasa možete preuzeti i pogledati sa web stranice osnivača – Općine Olovo ili neposredno na protokolu JU Dom zdravlja sa stacionarom Olovo.

Broj: 3170/23.

Datum: 15.12.2023. godine

V.D. DIREKTOR

Mr.sci.med.dr. Izudin Kućanović

specijalista interne medicine

Prikaži više

Povezani članci

Back to top button