AktuelnoOlovo

Za četvrtak 28.decembra u 9.sati najavljena redovna sjednica Općinskog vijeća Olovo

XXI Redovnu sjednicu Opcinskog vijeca Olovo koja ce se odrzati dana, 28.12.2023. godine (Cetvrtak) sa pocetkom u 09, 00 sati u sali Opcinskog vijeca

Usvajanje Zapisnika sa XX redovne sjednice Opcinskog vijeca – Za sjednicu predlazem sljedeci:

DNEVNI RED:

 1. Pri,jedlog Budzeta Opcine Olovo za period od 01.01.-31.12.2024. godine, izvjestilac: Sluzba za ekonomske poslove,

 2. Oclluka o izvrsen.iu Budzeta Opcine Olovo za 2024. goclinu prijedlog, izvjestilac: Sluzba za ekonomske poslove,

 3. Odluka o privremenom finansiranju (za prva tri mjeseca 2024. godine), izvjestilac: Sluzba za ekonomske poslove,

 4. Odluka o prenosu okoncanih pro_jekata/stalnih sredstava u koje je izvrseno ulagan.ie u korist krajnjih korisnika/vlasnika (ulaganje u tucta sredstva), izvjestilac: Sluzba za ekonomske poslove,

 5. Program finansiran.ia komunalnih d_jelatnosti iz sredstava obezbijedenih u Budzetu Opcine Olovo za 2024. godinu, izvjestilac: Sluzba za ekonomske poslove,

 6. Odluka o saobraca.iu, izvjestilac: Sluzba za ekonomske poslove,

 7. Odluka o izmjeni Odluke o javnim parkiralistima na podrucju opcine Olovo, izvjestilac: Sluzba za ekonomske poslove,

 8. lzvjestaj Komisije za provodenje postupka izbora na upraznjene pozicije u reguliranim organima po objavljenim javnim oglasima/konkursima sa rang listom najboljih kandidata: Javni oglas za izbor i imenovanje dva (2) clana Upravnog odbora JU ,,Dom zdravlja sa stacionarom” Olovo:

  1. predstavnik-Osnivaca Opcine Olovo 1 (jedan) clan,

  2. predstavnik strucnih radnika zdravstevne ustanove -1 (jedan) clan, izvjestilac: Konkursna komisija i Strucna sluzba Opcinskog vijeca,

 9. Odluka o dozvoli proda_je nekretnina neposrednom pogodbom parcelela 126/1 i 126/2 K.O. Cunista, izvjestilac: Sluzba za ekonomske poslove, Odsjek za urbanizam, geodetske i imovinsko­ pravne poslove,

 10. Elaborat faktickog stan_ja lokalnih i nekategorisanih puteva i n_jihove saobraca_jne signalizacije i

opreme puta na podrucju opcine Olovo- nacrt, izvjestilac: Kabinet Opcinskog nacelnika,

 1. Program rada Opcinskog vijeca Olovo za 2024. godinu, izvjestilac: Strucna sluzba OV-a,

 2. Odluka o objavljivanju Javnog oglasa za izbor jednog clana Opcinske izborne komisije Olovo,

izvjestilac: Strucna sluzba OV-a,

 1. Rjesenje o imenovanju konkursne komisije za provodenje postupka po javnom oglasu za imenovanje jednog clana Opcinske izborne komisije Olovo, izvjestilac: Strucna sluzba OV-a,

 2. Odluku o naknadama vijecnicima Opcinskog vijeca, clanovima radnih tijela-Komisija 1

clanovima Kolegija Opcinskog vijeca, izvjestilac: Strucna sluzba OV-a,

 1. Odluka o visini naknade Opcinskoj izbornoj komisiji Olovo za 2024. godinu, izvjestilac: Strucna sluzba OV-a,

 2. Odluka o visini naknade Komisije za davanje strucne ocjene na podrucju opcine Olovo za 2024. godinu, izvjestilac: Strucna sluzba OV-a,

 3. Rjesenje o razrjesenju Sedina Jusubasica sa mjesta clana Upravnog odbora JU “Centar za kulturu, sport i informisanje” Olovo, zbog podnosenja ostavke, izvjestilac: Strucna sluzba OV-a,

 4. Rjesenje o imenovanju clana Upravnog odbora JU “Centar za kulturu, sport i informisanje” Olovo na kraci period, izvjestilac: Strucna sluzba OV-a,

 5. Odluku o imenovanju vrsioca duznosti predsjednika i clanova Skupstine JP ,,Veterinarska stanica” Olovo ciji je osnivac Opcina Olovo na kraci period, izvjestilac: Strucna sluzba OV-a,

 6. Plan i program rada JU Dom zdravlja sa stacionarom Olovo za 2024. godinu, izvjestilac: Uprava JU,

 7. Plan i program rada JZU BRC ,,Aquaterm” Olovo za 2024. godinu, izvjestilac: Uprava JZU,

 8. Plan i program rada JKP ,,Biostica” Olovo za 2024. godinu, izvjestilac: Uprava JKP,

 9. Plan i program rada JU ,,Gradska bibilioteka” Olovo za 2024. godinu, izvjestilac: Uprava JU,

 10. Plan i program rada JU ,,Centar za kulturu, sport i informisanje” Olovo za 2024. godinu,

izvjestilac: Uprava JU,

 1. Plan i program rada JU ,,Centar za socijalni rad” Olovo za 2024. godinu, izvjestilac: Uprava JU,

 2. Plan i program rada JP ,,Veterinarska stanica” Olovo za 2024. godinu, izvjestilac: Uprava JP.,

 3. Zahtjev Dramalija Zirafete za uplatu doprinosa za PIO, izvjestilac: Kabinet Opcinskog nacelnika,

 4. Tekuca pitanja,

 5. Vijecnicka pitanja i odgovori na vijecnicka pitanja.U prilogu teksta je Dnevni red .Sjednicu možete prattiti u direktnom prijenosu na programu Radio Olova od 9.00 sati.

Poziv za XXI-Redovna sjednica

Prikaži više

Povezani članci

Back to top button